Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tämä soveltamisohje koskee kielitaitotarkastusta, jossa kielitaitotarkastajaksi valtuutettu tarkastuslentäjä, kouluttaja tai lennonopettaja ottaa vastaan suullisen kokeen lentokokeen, tarkastuslennon, näyttöperusteiseen koulutukseen (Evidence-Based Training, EBT) kuuluvan käytännön arvioinnin, reittikoulutuksen tai kertauskoululennon yhteydessä lentolupakirjan haltijan kielitaidon tason määrittämiseksi kielitaitomerkinnän voimassaolon jatkamista tai uusimista varten.

Soveltamisohje koskee myös kielitaitotarkastusta, jossa kielitaitotarkastajaksi valtuutettu lennonvarmistushenkilöstön pätevyyden tarkastaja ottaa vastaan suullisen kokeen lennonvarmistushenkilöstön pätevyyden arvioinnin, koulutuksen tai operatiivisten työtehtävien yhteydessä lennonvarmistushenkilöstön kielitaidon tason määrittämiseksi kielitaitomerkinnän voimassaolon jatkamista varten.

Tämä ohje koskee myös kielitaitotarkastajaksi valtuutetun henkilön suorittamaa kielitaidon arviointia kielitaitohaastattelun avulla, joka voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.