Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tämän raportin tarkoitus on määritellä menetelmät ja vaatimukset, joilla sotilaspalveluksen aikana hankittujen lupakirjojen, kelpuutusten ja oikeudet voidaan muuntaa lentomiehistöä koskevan Komission asetuksen (EU) N:o 1178/2012 liitteen I osan FCL mukaisiksi lupakirjoiksi, kelpuutuksiksi ja oikeuksiksi.