Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Suositus kyberturvallisuuden edistämisestä raideliikenteessä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vuosien 2020–2022 raideliikenteen turvallisuusohjelman tärkeimpiä päämääriä ovat turvallisuuden ja toimintavarmuuden parantaminen. Osana turvallisuusohjelman toteuttamista Traficom on 29.6.2020 antanut suosituksen kyberturvallisuuden edistämisestä raideliikenteessä. Suositus sisältää perustietoa kyberturvallisuudesta raideliikenteessä ja tuo esiin keinoja kyberturvallisuusuhkiin varautumiseksi.

Traficomin suositus jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen sisältää keskeistä tietoa kyberturvallisuuden käsitteistä, kyberturvallisuusuhkista ja niiden hallinnoinnista sekä kyberturvallisuustyöstä raideliikenteessä. Suosituksen toiseen osaan on koottu viraston suositukset, joita raideliikenteen toimijat voivat hyödyntää kyberturvallisuuden kokonaisvaltaisessa kehittämisessään.