Tarkastajan tekemät lupakirjamerkinnät

Tämä soveltamisohje koskee Suomalaisen lennonjohtajalupakirjan Assessor –merkinnän haltijoiden (myöhemmin ”tarkastaja”) tekemää lupakirjamerkintää tai merkintöjä lupakirjan, kelpuutuksen tai merkinnän väliaikaiseksi käyttöoikeudeksi sekä tarkastajan tekemiä lupakirjamerkintöjä yksikön hyväksyntämerkintöjen voimassaolon jatkamiseksi tai uusimiseksi. Kielitaitotarkastajien tekemistä lupakirjamerkinnöistä määrätään ilmailumääräyksessä PEL M2-92.