Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tiedonkeruujärjestelmän saavutettavuusseloste

Traficom pyrkii takaamaan tiedonkeruujärjestelmän saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee tiedonkeruujärjestelmää.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkopalvelu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä: Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

 • Palvelun logon ja palvelun nimen lukeminen ja ymmärtäminen ruudunlukuohjelman avulla on ongelmallista. (WCAG 1.1.1, 4.1.2, 2.4.4)
 • Kaikilla palvelun kuvakkeilla ei ole ruudunlukuohjelman käyttäjälle tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)
 • Värillä korostetuille teksteille ei ole vaihtoehtoista korostustapaa ruudunlukuohjelman käyttäjälle. (WCAG 1.4.1, 4.1.2)
 • Osa elementeistä ei salli tekstin koon suurentamista 200 prosenttiin vaan elementtien asettelu menee rikki. (WCAG 1.4.4)
 • Joillakin lomakkeilla (esim. Tilin tiedot ja kyselylomakkeet) lomakekenttien reunan kontrasti suhteessa taustaan ei ole riittävä. (WCAG 1.4.11, 2.4.7)
 • Valintapainikkeiden valinnan esitystapa poikkeaa totutusta.
 • Sivun osia (ylätunniste, navigaatio, pääsisältö) ei ole merkitty ohjelmallisesti oikein. (WCAG 1.3.1)
 • Monille sivuille pääsee vain päänavigaation kautta, eikä tarjolla ole vaihtoehtoista navigointitapaa. (WCAG 2.4.5)
 • Valikoissa aktiiviset eli avoinna olevat elementit on korostettu visuaalisesti, mutta niitä ei ole merkitty ohjelmallisesti HTML-koodiin. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Palvelun sivuilla ei ole kuvaavia ja yksilöllisiä nimiä (title). Kaikilla sivuilla käytetään nimenä palvelun nimeä. (WCAG 2.4.2)
 • Kenttäkohtaisiin ja kontekstisidonnaisiin ohjeisiin ei pääse näppäimistöllä navigoitaessa. (WCAG 1.1.1, 2.1.1)
 • Ohjekuvakkeilla ei ole tekstivastineita, joten ruudunlukija ei osaa kertoa käyttäjälle, mistä kuvakkeessa on kyse. Ruudunlukuohjelma lukee tarpeettomasti ääneen kuvakkeiden ominaisuustietoja. (WCAG 1.1.1, 2.1.1)
 • Palvelun avattavien ja suljettavien haitarielementtien roolia ei ole merkitty eikä elementtejä ole nimetty niiden toiminnan mukaan, joten niiden ymmärtäminen ei ole helppoa. Ruudunlukija ei myöskään kerro elementin tilaa (auki, suljettu), koska sitä ei ole merkitty. (WCAG 4.1.2, 4.1.3)
 • Tilin tiedot - ja Yrityksen tiedot -lomakkeilla kohdistusjärjestys on puutteellinen näppäimistön avulla liikuttaessa. (WCAG 2.4.3)
 • Kaikkiin valintaruutuihin ei pääse siirtymään näppäimistön avulla navigoimalla (sarkain). (WCAG 2.1.1)
 • Lomakkeilla käytetään kenttien asetteluun taulukkoa (table), mikä voi aiheuttaa vaikeuksia ruudunlukuohjelman käyttäjälle. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)
 • Tekstikoon muuttamisen ja kielivalinnan toiminnoista puuttuu aktiivinen elementti, minkä vuoksi niiden ymmärtäminen ja käyttäminen ruudunlukuohjelman avulla on hankalaa. Ruudunlukuohjelma lukee tarpeettomasti ääneen kuvakkeiden ominaisuustietoja. (WCAG 1.1.1, 2.1.1, 4.1.2)
 • Ruudunlukuohjelma ei välttämättä lue taulukoiden järjestämiseen tarkoitettujen linkkien kohdalla oleva vihjettä tai sitten lukee sen englanniksi palvelun kielestä huolimatta. (WCAG 2.4.4)
 • Joissakin taulukoissa on tyhjiä sarakeotsikoita, jotka ovat epäselviä ruudunlukuohjelman käyttäjille. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)
 • Vuosikalenterin taulukossa käytetään kuvaketta kertomaan linkeistä avautuvista liitteistä. Ruudunlukijalle vastaavaa tietoa ei ole tarjolla, eli liitetiedostosta ei kerrota sanallisesti. (WCAG 2.4.4)
 • Palvelun ohjelmallinen kielimääritys on merkitty virheellisesti, minkä vuoksi ruudunlukuohjelma ei osaa ääntää sisältöä oikein. (WCAG 3.1.1)
 • Ohjelmallisesti merkityssä otsikkohierarkiassa on puutteita, eikä pääotsikko kuvaa sivun sisältöä. (WCAG 1.1.1, 2.1.1)
 • Valintaruutuja ja -painikkeita lukuunottamatta kentiltä puuttuu nimilaput. Valintaruuduilla on joillakin lomakkeilla virheellisesti kaksi nimilappua, joista toinen on ensimmäisen sisällä. (WCAG 1.1.1, 4.1.2)
 • Lomakkeiden valintapainike- ja valintaruuturyhmille ei ole määritelty kenttäryhmiä (fieldset). (WCAG 1.3.1)
 • Kyselyissä lomakkeiden ja kenttien virhetilanteita on hankala havaita ja ymmärtää ruudunlukuohjelman avulla. Muissa osioissa virheiden esitystapa visuaalisesti on epäselvä. (WCAG 3.3.1, 3.3.3)
 • Tekstissä viitataan tiedon sijaintiin desktop-selaimen näkymässä, mikä ei ole mielekästä ruudunlukijan tai mobiililaitteen käyttäjälle. (WCAG 1.3.3)
 • Kaikkien sivujen sisältö ei mukaudu riittävästi mobiilinäkymään eikä mahdu luontevasti näkyville kapealla näytöllä (320 px). (WCAG 1.4.10)
 • Palvelu edellyttää uudelleen kirjautumisen, mikäli palvelu on ollut käyttämättä tietyn ajan. Tätä ei kuitenkaan viestitä selkeästi, koska palvelu jää avoimeksi eikä aikarajan umpeutumisesta anneta ilmoitusta. Lisäksi aikarajasta ei varoiteta käyttäjää etukäteen. (WCAG 2.2.1)
 • Teknisessä toteutuksessa on joitakin kohtia, jotka eivät noudata HTML-standardia. (WCAG 4.1.1)

 

Edellä esitetyt puutteet saavutettavuudessa pyritään korjaamaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 2.11.2020

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Otamme vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia sivuston saavutettavuuteen liittyen. Vastaamme palautteeseen 14 päivän kuluessa. Voit ottaa yhteyttä joko verkkolomakkeella tai sähköpostilla.

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella (Ulkoinen linkki)

Sähköpostiosoite palautteen antamiseksi: tiku(at)traficom.fi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tiedonkeruujärjestelmän saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Traficomin Markkinatieto -palvelukokonaisuus.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat palvelussa saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta palvelun palautekanavien kautta. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö