Merikartoitusaineistot

Syvyysmittausaineistot - Avoimet syvyysaineistot

Merenmittaus tuottaa syvyystietoja sekä merikarttojen valmistukseen että muihin tarkoituksiin. 

Syvyysmittausaineistot ovat pistemäisessä muodossa olevaa peittävää tai linjoittaista mittausta. Syvyysmittaustietoja käytetään ensisijaisesti merikarttatuotantoon sekä vesiväylien suunnitteluun ja ylläpitoon. Peittävillä syvyysmittausmenetelmillä (kaikuharaus ja monikeilaus) tuotetussa aineistoissa pistetiheys on < 2m. Muilla mittausmenetelmillä (esim. linjaluotaus) pistetiheys on 10–40 metriä.

Aineistoa on saatavissa merialueilta, Vuoksen, Kymen ja Päijänteen vesistöistä. Yksityiskohtaisempaa syvyysaineistoa on kauppamerenkulun väyliltä ja veneilyväyliltä. Muilla alueilla saatavuus vaihtelee.

Aineistokyselyt: syvyysmittausaineistot(at)traficom.fi

Aluevalvontalaki (Ulkoinen linkki)rajoittaa merenpohjan topografisten muotojen järjestelmällistä mittausta ja tallennusta Suomen aluevesillä.

Suomen alueen syvyysaineistot ovat merialueelta (myös aluevesiltä) katseltavissa ja ladattavissa Itämeren merikartoituskomission (BSHC) syvyystietoportaalin kautta:

http://data.bshc.pro/ (Ulkoinen linkki)

Syvyysaineistoa tullaan julkaisemaan Suomen talousvyöhykkeeltä ja sisävesiltä hilamuodossa Web Coverage Service (WCS)-standardin mukaisen rajapinnan kautta, kun tekninen ratkaisu saadaan valmiiksi.

Liikenneviraston aikana ladattavissa olleet syvyyspisteaineistot

Liikenneviraston (myöh. Väylävirasto) aikaan ladattavissa olleita tiheitä Ascii XYZ-muotoisia zip-tiedostoja voi tiedustella ennen WCS-rajapinnan valmistumista osoitteesta: copyright@traficom.fi

Näiden aineistojen kattavuuteen voi tutustua indeksikartan avulla.

Syvyyspisteaineiston käyttölupa

Em. syvyyspistesaineistojen käyttölupa on Creative Commons 4.0
Nimeä
(Ulkoinen linkki)
.

Creative Commons 4.0 Nimeä (Ulkoinen linkki) -käyttöluvan mukaan tietoaineiston lähde nimetään käyttöluvan antajan edellyttämällä tavalla.

Traficom edellyttää, että syvyysaineistojen lähteen nimeämisessä käytetään muotoa:

 "Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto. Ei navigointikäyttöön. Ei täytä asianmukaisen merikartan vaatimuksia."

Navigointikäyttöön sisältyvät kaikki merenkululliset toimenpiteet, kuten aluksen reitin suunnittelu, sijainnin määritys, sopivan kulkusuunnan asettaminen ja aluksen turvallisen kulun takaaminen.

Avoimet syvyysaineistot

Merikartta-aineistot

Merikartta-aineistot koostetaan useista tietolähteistä, joista tärkeimmät ovat syvyysmittausaineistot, vesiväylärekisteri, sekä Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta. Aineistoja yleistetään useaan eri mittakaavatasoon niitä vastaavia merikarttatuotteita varten. Traficomin vastuulla olevat kohdeluokat ovat saatavilla lataus- ja katselupalvelun kautta merikartoitusaineistojen tai CC BY 4.4 -lisenssin mukaisin ehdoin.

Kaikkia Liikenne- viestintäviraston (Traficom) merikartta-aineistoja suojaa laki tekijänoikeuksista. Aineistojen käyttö muussa kuin navigointitarkoituksessa on mahdollista joko avoimen datan tai merikartoitusaineiston lisenssillä (tietyt poikkeukset).

Ensisijainen toimituskanava kaikelle Traficomin merikartta-aineistolle on Traficomin lataus- ja katselupalvelu (Ulkoinen linkki). Sen kautta pääosa aineistoista on ladattavissa veloituksetta käyttöön avoimen datan lisenssillä (kts kohta Aineistojen käyttö ja lisenssit). Poikkeuksen tästä muodostavat merikartoituksen tietyt erillisen listauksen mukaiset aineistot, jotka myös on mahdollista ladata veloituksetta muuhun kuin navigointitarkoitukseen merikartoitusaineiston lisenssin (kts kohta Aineistojen käyttö ja lisenssit, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin merikartoitusaineiston lisenssi) mukaisin ehdoin.

Navigointitarkoitukseen edellytyksenä on sopimusmenettely, josta lisätietoja voi tiedustella osoitteesta copyright (at) traficom.fi

tai oheisella lomakkeella: PDF -hakemus/lupa  (pdf, 314.34 KB)

Navigointitarkoitukseen sisältyvät kaikki merenkululliset toimenpiteet kuten aluksen reitin suunnittelu, sijainnin määritys, sopivan kulkusuunnan asettaminen ja aluksen turvallisen kulun takaaminen.

Merikartta-aineistojen tietosisällön kuvaus

Työn alla. Lisätietoja copyright (at) traficom.fi