Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tietojenluovutus

Tiedonluovutus liikenneasioiden rekisteristä

Traficom pitää sähköisesti liikenneasioiden rekisteriä, joka sisältää tietoja liikennevälineistä eli ajoneuvoista, ilma-aluksista, aluksista ja vesikulkuneuvoista, rautatieliikenteen kalustosta sekä näihin liittyvistä laitteista, toiminnanharjoittajaluvista sekä ilmoituksenvaraisesta toiminnasta ja liikenteeseen liittyvistä henkilöluvista. Liikenneasioiden rekisteri on lähtökohtaisesti julkinen ja sen tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten, yritysten ja yksityisten henkilöiden tarpeisiin. Halutessaan omien tietojen luovuttamista voi kuitenkin rajoittaa .

Julkisten tietojen luovuttaminen avoimen rajapinnan kautta

Avoimella rajapinnalla tarkoitetaan rajapintaa, jonka ominaisuudet ovat julkisia ja käytettävissä ilman rajoittavia ehtoja. Avoimessa rajapinnassa kaikilla, joilla on pääsy yleiseen tietoverkkoon ja mahdollisuus hyödyntää avointa rajapintaa, on mahdollisuus saada siellä olevat tiedot maksutta käyttöönsä.

Traficom luovuttaa avoimen rajapinnan kautta julkisia tietoja siten, että tiedot eivät ole yhdistettävissä luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin. Poikkeuksen tästä muodostavat liikenteen toiminnanharjoittajien lupia koskevat tiedot, joista voidaan avoimessa rajapinnassa luovuttaa tieto voimassa olevasta toiminnanharjoittajaluvan yksilöintitunnuksesta, luvanhaltijan nimestä ja toiminnanharjoittamiseen liittyvistä yhteystiedoista.

Avoimen rajapinnan päälle yritykset voivat tuottaa esimerkiksi hakupalveluita, joiden perusteella on mahdollista hakea palvelun tarjoajia tietyltä alueelta.

Julkisten tietojen luovuttaminen yksittäisluovutuksena

Yksittäisluovutuksella tarkoitetaan tietyn tunnisteen perusteella luovutettavia yksittäisiä tietoja.

Näitä tietoja luovutetaan esimerkiksi yritysten tarjoamien tekstiviestipalveluiden kautta.

Jokaisella on oikeus yksittäisluovutuksena saada seuraavat tiedot:

  1. yritys- ja yhteisötunnuksen perusteella tiedot toiminnanharjoittajaluvan haltijan nimestä ja yhteystiedoista, lupatunnuksesta sekä luvan voimassaoloajasta ja vastuuhenkilön nimestä sekä etu- ja sukunimen, henkilötunnuksen tai muun yksilöivän tunnuksen perusteella tiedot luonnollisena henkilönä olevan toiminnanharjoittajan nimestä ja työyhteystiedosta
  2. Rekisteritunnuksen tai valmistenumeron perusteella tiedot liikennevälineestä sekä omistajan ja haltijan, käyttäjän sekä edustajan nimestä sekä osoite- ja muista yhteystiedoista ja katsastustiedoista sekä verotuksesta, kiinnityksestä sekä vakuutuksen ottajasta
  3. Etu- ja sukunimen, henkilötunnuksen tai muun yksilöivän tunnuksen perusteella tiedot henkilön oikeudesta kuljettaa liikennevälinettä tai muusta henkilöluvan voimassaolosta ja laajuudesta.

Julkisten tietojen luovuttaminen liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin

Traficom luovuttaa tietoa liikenneasioiden rekisteristä erilaisiin liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin. Näitä ovat esimerkiksi liikennepalveluiden tarjoaminen ja kehittäminen, tutkimus, osoite- ja tietopalvelut, suoramarkkinointi ja rekisteritietojen päivittäminen. Tämä tarkoittaa, että tietoa hyödyntävät yritykset kuten korjaamot tai katsastusasemat voivat rekisteristä saamansa tiedon perusteella esimerkiksi etsiä auton varaosia ja lähettää katsastuskutsuja.

Jos yritys haluaa tieliikenteen tai vesikulkuneuvojen tietoja yllämainittuihin tarkoituksiin, tulee yrityksen ottaa yhteyttä Traficomin kanssa sopimuksen tehneisiin yrityksiin .

Vesikulkuneuvojen tietoja liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin, kuten vesikulkuneuvojen suoramarkkinointiin, saa myös Traficomin 
vesikulkuneuvojen tietotuotteet -palvelusta (Ulkoinen linkki)

Tietojenluovutuksessa liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin merenkulun, ilmailun ja rautateiden osalta ota yhteys tietojenluovutus(at)traficom.fi

Tietojen luovuttaminen kehitys- ja innovaatiotoimintaan

Traficom saa luovuttaa yksittäistapauksissa anonymisoitua ja salassa pidettävää tietoja sellaista kehittämis- ja innovaatiotoimintaa varten, joiden tavoitteena on liikennejärjestelmän ja -palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen, liikennejärjestelmää ja -palveluita koskevan tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikenteen ympäristötavoitteiden saavuttamisen edistäminen.

Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille ja laissa säädettyä tehtävää hoitavalle


Traficomilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus luovuttaa rekisteristä toiselle viranomaiselle tai muulle laissa säädettyä tehtävää hoitavalle sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.

Muuta laissa säädettyä tehtävää hoitavia tahoja ovat esimerkiksi katsastajat, ajoneuvoja rekisteröivät yritykset sekä perintätoimen harjoittajaksi merkityt perintäyhtiöt. 

Lisätietoja saa osoitteesta tietojenluovutus(at)traficom.fi

Tiedonluovutus muista rekistereistä 

Muista Traficomin ylläpitämistä rekistereistä tietoja luovutetaan viranomaistehtäviin ja tapauskohtaisesti muihin käyttötarkoituksiin. Yhteydenotot tietojenluovutus (at) traficom.fi.