Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Voit osoittaa kansainväliseen huviveneen kuljettajankirjaan tai vuokraveneen kuljettajankirjaan vaadittavan teoria- ja käytännön osaamisen todistuksella, jonka on myöntänyt sellainen veneilyjärjestö tai merenkulun koulutuksen järjestäjä, joka seuraa koulutustoimintaansa ja todistuksenantoaan laatujärjestelmän avulla ja jonka koulutustoimintaa sekä todistuksenantoa koskeva laatujärjestelmä on ulkoisesti arvioitu Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymällä tavalla enintään viisi vuotta ennen todistuksen päiväystä.

Aboa Marea 
Ekami - Etelä-Kymenlaakso Vocational College
XAMK - South-Eastern Finland University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SALPAUS - Koulutuskeskus Salpaus
Meriturva - Maritime Safety Training Center
Maritime Safety Center (Åland)
Ålands yrkesgymnasium
Åland University of Applied Sciences
The Border- and Coast Guard Academy
The Naval Academy

 

Katso aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annettuun asetukseen tehdyt muutokset: asetus 411/2020 (voimaantulo: 01.06.2020) ja asetus 1189/2018 (voimaantulo: 01.01.2019). 

TIEDUSTELUT

Veneilyjärjestö, jos olet kiinnostunut laatujärjestelmäsi auditoinnista, ole yhteydessä sähköpostilla veneilypatevyydet@traficom.fi

Päivitetty