Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Langaton kamera on yleensä ammattikäyttöön tarkoitettu videokamera ja radiolähetin. Nykyisin lähes kaikissa televisioitavissa yleisötilaisuuksissa on käytössä ainakin yksi langaton kamera. Videolinkki on yleensä yksisuuntainen langaton yhteys, jolla televisiokuvaa lähetetään esimerkiksi tapahtumapaikalta lähetysstudiolle. Langaton mikrofoni eli radiomikrofoni on laite, jolla puhetta tai musiikkia siirretään langattomasti. Radiomikrofoneja ovat esimerkiksi kädessä pidettävät ja asusteisiin kiinnitettävät langattomat mikrofonit sekä korvamonitorit.

Langattomat kamerat ja videolinkit

Langattomien kameroiden ja videolinkkien käyttöön on osoitettu seuraavat taajuuskaistat:

Taajuuskaista

Käyttö

2320–2400 MHz

Luvanvarainen ja yhteiskäyttöön tarkoitettu taajuuskaista. Kameran tai linkin käyttäjä voi käyttää kaistalta mitä tahansa taajuutta, mutta hänen on koordinoitava taajuuden käyttö muiden kamera- tai linkkikäyttäjien kanssa. Tämän kaistan radioluvat ovat yleensä pitkäaikaisia useamman vuoden lupia.

2200–2290 MHz

Tapahtumakäyttöön tarkoitettu langattomien kameroiden ja videolinkkien taajuuskaista, jonne saa radioluvan tapauskohtaisesti. Lupa on voimassa vain kyseisen tapahtuman ajan.

Langattomat mikrofonit

Langattomien mikrofonien eli radiomikrofonien käyttöön on osoitettu seuraavat taajuusalueet:

174–195 MHz (VHF)

Käyttö luvasta vapaata

216–225 MHz (VHF)

Käyttö luvasta vapaata

470–694 MHz (TV-UHF)

Käyttö luvasta vapaata 

823–832 MHz (UHF)

Käyttö luvasta vapaata

863–865 MHz (UHF)

Käyttö luvasta vapaata

1785–1804,8 MHz (UHF)

Käyttö luvasta vapaata

Luvasta vapautettujen mikrofonien käyttö taajuusalueilla 174–195 MHz, 216–225 MHz,  470–694 MHz, 823–832 MHz, 863–865 MHz ja 1785–1804,8 MHz

Mikrofoni on luvasta vapaa, jos se toimii vain luvasta vapautetuilla taajuuksilla. Mikrofonin käyttäjä saa valita toimintataajuuden, mutta taajuuden pitää olla väliltä 174–195 MHz, 216–225 MHz, 470–694 MHz, 823–832 MHz, 863–865 MHz tai 1785–1804,8 MHz. Keskitaajuuden valinnassa on huomioitava mikrofonin kanavanleveys siten, että koko kanava pysyy edellä mainittujen taajuusalueiden sisällä. 

Luvasta vapaiden radiomikrofonien taajuudet ja tekniset toimintaehdot löytyvät myös Traficomin määräyksen 15 kohdasta 10.5. Luvasta vapaita radiomikrofoneja on saatavilla lisäksi määräyksen 15 kohdan 11.5 (DECT-laite) mukaisille taajuuksille sekä 2,4 GHz:n taajuusalueelle kohdan 10.1 (yleiset lyhyen kantaman radiolähettimet) ja kohdan 9.1 (laajakaistaiset datasiirtolaitteet) mukaisesti. Luvasta vapautetut radiomikrofonit saavat toimia ainoastaan määräyksen 15 mukaisilla yhteistaajuuksilla.

Taajuusalue 470–694 MHz on osoitettu ensisijaisesti televisiotoiminnan käyttöön ja vasta toissijaisesti radiomikrofonien käyttöön, joten mikrofonien käyttö ei saa aiheuttaa häiriöitä televisiovastaanotolle. Tällä taajuusalueella mikrofonikäyttöön soveltuva taajuus riippuu käyttöpaikkakunnasta. Sopivan taajuuden etsintään voi käyttää mikrofonitaajuuksien hakupalvelua, joka näyttää valitussa paikassa televisiotoiminnalta vapaana olevat taajuudet.

Mikrofonitaajuuksien hakupalvelu

Haku on karttapohjainen palvelu. Sovellus näyttää valitussa paikassa mikrofoneille käytettävissä olevat, televisiotoiminnalta vapaan yksittäisen mikrofonin keskitaajuuden tai vapaan taajuusalueen alimman ja ylimmän keskitaajuuden tv-UHF-alueella.

Palvelun avulla voit hakea langattomille mikrofoneille käytettävissä olevia taajuuksia maanpäällisen digi-tv:n taajuusalueelta 470–694 MHz.

Päivitetty