Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Metsästys ja muu harrastuskäyttö

Harrastuskäyttöön tarkoitettuja VHF-radiopuhelimia käytetään muun muassa metsästyksessä. Jäljitys- ja seurantalähettimiä käytetään useimmiten metsästyskoirien seurantaan. Muita luvasta vapautettuja radiolähettimiä ovat esim. radio-ohjattavat pienoismallit, PMR446-puhelimet ja CB-puhelimet. Henkilökohtaisilla hätälähettimillä (PLB, Personal Locator Beacon) tarkoitetaan luvanvaraisia henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja radiolaitteita, joiden tarkoituksena on huomion herättäminen jossakin vaaratilanteessa.

Harrastuskäyttöön ja työyhteyksiin varatut kanavat 67–72 MHz:n taajuusalueella

Harrastus- ja työyhteyksiin liittyvään radioliikenteeseen on varattu yhteensä kaksikymmentäkuusi (26) radiokanavaa, joita saa käyttää ainoastaan näille kanaville määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Kanavaryhmän A kanavilla toimivat tukiasemat edellyttävät radiolupaa, mutta liikkuvat asemat ovat luvasta vapautettuja. Kanavaryhmän E kanavilla toimivat laitteet ovat luvasta vapautettuja, mutta tukiasemat ovat sallittuja vain kanavilla 15, 16 ja 18-21.

Ryhmä

Kanava

Taajuus

Käyttötarkoitus

Ryhmä A:

1.

68,100 MHz

tiepalveluun liittyvä radioliikenne

 

2.

68,300 MHz

autourheiluun liittyvä radioliikenne

 

3.

68,425 MHz

vapaaehtoiseen pelastuspalveluun
liittyvä radioliikenne

 

4.

68,525 MHz

autourheiluun liittyvä radioliikenne

 

17.

68,225 MHz

vapaaehtoiseen pelastuspalveluun
liittyvä radioliikenne

    

Ryhmä E:

5.

68,050 MHz

harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)

 

6.

68,575 MHz

harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)

 

7.

68,175 MHz

harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)

 

8.

67,500 MHz

harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)

 

9.

71,375 MHz

harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)

 

10.

71,425 MHz

harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)

 

11.

71,475 MHz

harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)

 

12.

71,625 MHz

harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)

 

13.

70,200 MHz

harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)

 

14.

71,025 MHz

harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)

 

15.

71,050 MHz

harrastus- ja työyhteydet (25 W ERP)

 

16.

71,100 MHz

harrastus- ja työyhteydet (25 W ERP)

 

18.

68,375 MHz

harrastus- ja työyhteydet (25 W ERP)

 

19.

71,175 MHz

harrastus- ja työyhteydet (25 W ERP)

 

20.

71,750 MHz

harrastus- ja työyhteydet (25 W ERP)

 

21.

71,900 MHz

harrastus- ja työyhteydet (25 W ERP)

 

22.

71,350 MHz

harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)

 

23.

71,550 MHz

harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)

 

24.

71,575 MHz

harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)

 

25.

71,600 MHz

harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)

 

26.

72,325 MHz

harrastus- ja työyhteydet (5 W ERP)

Ryhmä A:

Kanavat 1–4 ja 17 muodostavat yhteiskäyttöisen kanavaryhmän A. Ryhmän A käyttäjien on sovittava yhteiskäytöstä keskenään.

Lupa tuki-/toistinasemalle myönnetään rekisteröidylle yhteisölle, joka säännöillään osoittaa toimivansa tiepalvelun, autourheilun tai vapaaehtoisen pelastuspalvelun parissa. Suurin sallittu säteilyteho tukiasemalle on 15 W (ERP) ja liikkuvalle asemalle 25 W (ERP).

Ryhmä E:

Kanavat 5–16 ja 18–26 muodostavat harrastus- ja työyhteyksien yhteiskäyttöisen kanavaryhmän E. Näitä kanavia saa käyttää analogiseen puheensiirtoon ja lyhyiden dataviestien lähettämiseen. Kanavilla 5–14 ja 22–26 säteilyteho on enintään 5 W (ERP). Kanavilla 15, 16 ja 18–21 säteilyteho on enintään 25 W (ERP). Kanavia 15, 16 ja 18–21 ei saa käyttää lähempänä kuin 10 kilometrin etäisyydellä Venäjän, Ruotsin ja Norjan valtakuntien rajoista. Tukiasemakäytössä lähetysantennin ollessa yli 5 metrin korkeudella maanpinnasta näitä kanavia ei saa käyttää 40 kilometriä lähempänä Venäjän, Ruotsin tai Norjan valtakunnanrajaa.

Kanavaryhmän E kanavia 22-26 saa käyttää myös digitaaliseen puheviestintään. Kanavanleveys on tällöin 12,5 kHz tai 6,25 kHz ja keskitaajuudet seuraavat:

71,34375 MHz
71,35625 MHz
71,54375 MHz
71,55625 MHz
71,56875 MHz
71,58125 MHz
71,59375 MHz
71,60625 MHz
72,31875 MHz
72,33125 MHz

Jäljitys- ja seurantalähettimet

Harrastuskäytössä jäljitys- ja seurantalähettimiä käytetään pääasiassa metsästyksessä metsästyskoirien seurantaan maastossa. Tällaisille niin sanotuille koiratutkille on osoitettu 6 kpl kanavia 155 MHz:n taajuusalueelta. Sallitut taajuudet ovat 155,400;155,425; 155,450; 155,475; 155,500 ja 155,525 MHz.

Muut luvasta vapaat taajuudet harrastuskäyttöön

Luvasta vapautettuja radiolähettimiä ovat mm. radio-ohjattavat lennokit ja autot, PMR446-puhelimet ja LA/CB-puhelimet. Tällaisten radiolähettimien taajuudet ja käyttöehdot löydät määräyksestä luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä.

PLB-hätälähetin ja sen toiminta

PLB-hätälähettimen toimintaperiaate ja lähetystaajuudet ovat samoja kuin aluksissa ja ilma-aluksissa olevien vastaavanlaisten hätälähettimien (EPIRB ja ELT). PLB-laitteet lähettävät hätähälytyksen Cospas-Sarsat-satelliittien kautta 406 MHz:n taajuusalueella. Lisäksi ne lähettävät useimmiten myös suuntimasignaalia ilmailun VHF-hätätaajuudella 121,5 MHz.

Tämän suuntimasignaalin ainoa tarkoitus on, että hätälähetin pystytään paikantamaan ja löytämään etsinnän yhteydessä. PLB-hätälähetin tarvitsee radioluvan sekä yksilöllisen tunnistenumeron, jonka voit hakea alla olevan palvelun kautta. Ilmoita luvan saatuasi yhteydenottolomakkeella  (Ulkoinen linkki)hätäyhteyshenkilön tiedot.

Päivitetty