Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Veneilijän tärkein yhteydenpitoväline merellä on meri-VHF-radiopuhelin. Laitteen merkitys korostuu erityisesti turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa. Meri-VHF-radiopuhelin mahdollistaa suoran radioyhteyden veneen ja meripelastuskeskuksen tai veneiden välillä silloinkin, kun matkapuhelinverkossa ei ole kuuluvuutta.

Meri-VHF-järjestelmä on kansainvälinen ja toimii pääosin samoilla säännöillä ja periaatteilla kaikkialla maailmassa. Meri-VHF-radiopuhelimen käyttö edellyttää henkilökohtaista pätevyystodistusta ja aluksen radiolupaa.

Meri-VHF-radiopuhelin on vapaa-ajan veneilijälle vapaaehtoinen varuste, mutta useimmissa ammattiliikenteen aluksissa se on pakollinen. Vapaaehtoisuudesta huolimatta meri-VHF-radioasemasta seuraa velvoitteita, koska kyse on turvallisuusjärjestelmästä.

Hätä- ja turvallisuuspäivystys merialueilla ja Saimaalla

Suomessa ylläpidetään meri-VHF-hätäpäivystystä sekä turvallisuuspäivystystä merialueilla ja Saimaalla. Rajavartiolaitoksen meripelastuksen johtokeskukset Turussa ja Helsingissä hoitavat merialuepäivystyksen rannikolla olevien tukiasemiensa kautta. 

Päivystystä ylläpidetään jatkuvasti meri-VHF-kanavalla 70 (DSC) ja kanavalla 16 (puheliikenne). Tämän lisäksi Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy:llä on turvallisuusradioverkko, joka merialueilla päivystää hätä-, turvallisuus- ja kutsukanavia ja sen omia työskentelykanavia. Saimaalla Finntrafficin VTS hoitaa hätä- ja turvallisuuspäivystyksen. 

Molemmilla viranomaisjohtoisilla rannikkoradioverkoilla on omat lakisääteiset tehtävänsä. 

Yhteysetäisyys

Meri-VHF-radiopuhelinta voidaan käyttää muuhunkin kuin turvallisuusradioviestintään, esimerkiksi keskusteluun toisen veneilijän kanssa. Tyypillinen yhteysetäisyys kahden veneen välillä avomerellä on n.10–15 merimailia kiinteästi asennetulla meri-VHF-radiopuhelimella. Yhteysetäisyyteen vaikuttaa kuitenkin useat eri tekijät, muun muassa antennin korkeus. 

Suoraan radioyhteyteen veneestä veneeseen tai veneestä rannikkoradioasemaan ei tarvita välittäviä tukiasemia. Yhteydet ovat maksuttomia.  

Meri-VHF-radiopuhelimen käyttö edellyttää radiolupaa ja pätevyystodistusta

Meri-VHF-radiopuhelimen hallussapitoon ja käyttöön tarvitaan aluksen radiolupa. Meri-VHF-kanavien käyttö radioliikenteeseen edellyttää lisäksi henkilökohtaista meriradioliikenteen pätevyystodistusta. 

Veneilijöille tarkoitettu pätevyystodistus on nimeltään Rannikkolaivurin VHF-radioliikennetodistus (SRC). Lisäksi on olemassa muita meriradioliikenteen pätevyystodistuksia, jotka antavat laajempia oikeuksia käyttää merenkulun radiotaajuuksia ja -laitteita.

Seuraavat lähettimet, mikäli veneen radioasemalla ei ole muuta hätätilanteeseen tarkoitettua lähetintä (esim. meri-VHF-,meri-VHF/DSC-laite tai EPIRB-hätälähetin), eivät edellytä pätevyystodistusta: merenkulkututka, AIS, UHF-radiopuhelin sekä henkilökohtainen paikannuslähetin, joka ei sisällä DSC-ominaisuutta.

Mikä ensin - laite, lupa vai pätevyystodistus?

Meri-VHF-radiopuhelimen voi hankkia ennen lupaa ja pätevyystodistusta. Todistuksia ei tarvitse esittää myyjälle laitehankinnan yhteydessä. Aluksen radioluvan voi hakea oman aikataulun mukaisesti. Lupa kuitenkin myönnetään vasta, kun pätevyystodistus on saatu tai Traficomin rekisterissä on tieto hyväksytystä pätevyystutkinnosta.

Meriradioliikenteen pätevyystutkinnot

Traficom järjestää kaikki Suomessa pidettävät meriradioliikenteen pätevyystutkinnot ja myöntää pätevyystodistukset. Pätevyystodistuksen saa suorittamalla hyväksytysti asiaankuuluvan pätevyystutkinnon. Ennen virastouudistusta (1.1.2019) pätevyystodistukset myönsi Viestintävirasto. Kaikki Suomessa myönnetyt meriradioliikenteen pätevyystodistukset ovat edelleen voimassa ja kelpaavat suomalaisessa huvialuksessa. 

Julkaisu Rannikkolaivurin VHF-radioliikenneopas toimii tutkintomateriaalina itsenäisesti opiskeleville. Se on saatavilla suomen- ja ruotsinkielisenä. Maksuton opas löytyy:  Rannikkolaivurin radioliikenneopas

Pätevyystutkintoihin liittyy aina tutkinnon vastaanottajan pitämä luento-osuus ennen varsinaista tutkintoa. Luento-osuuden aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä, etenkin jos itseopiskelun aikana jotakin on jäänyt epäselväksi.

Pätevyystutkintoja järjestetään useilla eri paikkakunnilla Suomessa. Tutkinnon voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. Tutkinto on myös mahdollista suorittaa englanniksi, mutta siitä on sovittava erikseen Traficomin kanssa. 

Rannikkolaivurin radiotutkintoon ilmoittautuminen

Helsingin tutkinnot, puhelinnumero 0295 345 640 (arkisin klo 9 - 15).

Muut tutkintopaikkakunnat alueen tutkinnon vastaanottajan kautta.

Tutkintopaikkakunnat ja yhteystiedot

Aluksen radioluvan hakeminen

Traficom tarkistaa lupahakemuksen yhteydessä, että luvanhakijalla on asiaankuuluva meriradioliikenteen pätevyystodistus tai hyväksytysti suoritettu pätevyystutkinto. Jos hakijana on muu kuin yksityishenkilö, hakemuksesta täytyy käydä ilmi, kuka toimii aluksessa vastuullisena radioliikenteen hoitajana. Vastuullisella radioliikenteen hoitajalla täytyy olla asianmukainen pätevyystodistus.

Asioi kanssamme, radiolupapalvelut

Luvanvaraiset laitteet aluksessa

Lupahakemukseen merkitään kaikki aluksessa olevat merenkulun radiotaajuuksilla toimivat lähettimet. Meri-VHF-radiopuhelimen lisäksi muita merenkulun lähettimiä ovat esimerkiksi: 

 • EPIRB-hätälähetin
 • AIS-lähetin
 • Inmarsat-satelliittilähetin
 • merenkulkututka
 • MF/HF-radiopuhelin sekä 
 • meri-VHF-käsipuhelin
 • UHF-radiopuhelimet (merenkulun taajuudet)
 • henkilökohtaiset paikannuslähettimet (merenkulun taajuudet).

Meri-VHF-käsipuhelimille yksityishenkilöille ei toistaiseksi myönnetä muita lupia kuin aluksen radiolupa. 

Meri-VHF-radiopuhelimen käyttö maissa on kielletty ilman erityistä radiolupaa.

MF/HF-radiopuhelimen käyttö edellyttää vähintään avomerilaivurin radiotodistusta (ns. LRC-todistus). 

Lupien, tutkintojen ja pätevyystodistusten maksut

Aluksen radioluvasta perittävän maksun nimi on taajuusmaksu. Se maksetaan etukäteen vuodeksi kerrallaan. Maksu ei perustu kalenterivuoteen, vaan määräytyy luvan alkamisajankohdan mukaan.

Tutkintomaksu ja pätevyystodistusmaksu ovat kertaluontoisia. Todistus lähetetään postitse, kun pätevyystutkinto on hyväksytty. Lasku tutkinnosta ja pätevyystodistuksesta postitetaan erikseen.

Traficomin maksut tutkinnoista, todistuksista ja luvista perustuvat liikenne- ja viestintäministeriön kulloinkin voimassa olevaan maksuasetukseen:

 • Rannikkolaivurin pätevyystutkinto/suorituskerta 45,40€
 • Avomerilaivurin pätevyystutkinto/suorituskerta 67,30€
 • Pätevyystodistusmaksu (kaikki todistukset) 43,75€
 • Veneen radiolupa, jossa on joku seuraavista
 • lähettimistä tai niiden yhdistelmistä (VHF, EPIRB, AIS, tutka) 19,43€

Veneilijä voi tarkastaa oman vuosittaisen taajuusmaksunsa. 

DSC-toiminto ja MMSI-numero

Kiinteästi asennettavissa meri-VHF-radiopuhelimissa on nykyään vakiovarusteena digitaaliselektiivikutsutoiminto (DSC). Tärkein DSC-ominaisuus on nopean hätähälytyksen lähetysmahdollisuus hätäpainikkeen kautta. Jos meri-VHF/DSC-puhelin on kytketty satelliittipaikannusvastaanottimeen (esimerkiksi GPS), kulkee hätähälytyksen mukana aluksen tarkka sijainti koordinaattimuodossa. 

DSC-ominaisuus toimii vasta, kun laitteeseen on ohjelmoitu sille lupamenettelyn kautta saatu yksilöllinen meriradionumero (MMSI-numero). MMSI-numero annetaan radioluvan yhteydessä. Samaa MMSI-numeroa käytetään meri-VHF/DSC-radiopuhelimissa, EPIRB-hätälähettimissä sekä AIS-lähettimissä yksilöimään kyseinen alusasema. Ilman DSC-toimintoa olevat meri-VHF-radiopuhelimet ja pelkät AIS-vastaanottimet eivät tarvitse MMSI-numeroa toimiakseen.

Joissakin käsi-meri-VHF-radiopuhelimissa on myös DSC-toiminto. Mikäli veneessä on DSC-toiminnolla varustettu käsipuhelin, annetaan sille oma numero, joka poikkeaa aluksen varsinaisesta MMSI-numerosta. 

230-alkuinen MMSI-numero ohjelmoidaan aluksen kaikkiin kiinteästi asennettaviin VHF/DSC ja MF/HF/DSC-radiopuhelimiin, EPIRB 406 MHz hätälähettimiin ja AIS-lähettimiin. 

8230-alkuinen MMSI-numero ohjelmoidaan aluksen meri-VHF/DSC-käsiradiopuhelimeen. Jokaisella käsipuhelimella on oma toisistaan poikkeava 8230-alkuinen MMSI-numero, joka ei riipu aluksen 230-alkuisesta päänumerosta.

Jos haet radiolupaa laitteelle, johon on jo ohjelmoitu meriradionumero, ilmoita numero lupahakemuksessa. Kaikkien veneessä olevien radiolähettimien tulee käyttää sitä meriradionumeroa, mikä veneen radiolupaan on merkitty. 

Jos laitteessa on muussa maassa ohjelmoitu MMSI-numero, laite täytyy ohjelmoituttaa uudelleen.  Meriradionumeron uudelleen ohjelmoinnin pystyy tekemään vain laitteen maahantuoja tai valtuutettu huoltoliike.

Ajantasainen luettelo käytössä olevista meriradionumeroista

Tietoa meriradiotoiminnasta, radioluvista ja pätevyystodistuksista

Päivitetty