Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Televisiotoiminnassa tarvittavat luvat

Televisiotoimintaa voi harjoittaa lähetystekniikasta riippuen joko toimiluvan nojalla tai ilmoituksenvaraisesti. Yleisradio Oy voi harjoittaa julkisen palvelun televisiotoimintaa lain nojalla. Kaikki televisiolähettimet tarvitsevat lisäksi radioluvan.

Televisiotoiminta antenniverkossa on luvanvaraista

Verkkotoimilupa

Verkkopalvelun tarjoaminen digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa eli antenniverkossa - käytännössä lähetinverkon operointi - edellyttää yleensä valtioneuvoston myöntämää verkkotoimilupaa. Kukin lähetin tarvitsee lisäksi Traficomin myöntämän radioluvan.

Toimilupaa ei tarvita, mikäli toiminta kestää enintään kuukauden ja toiminnassa käytettävän televisiolähettimen säteilyteho on enintään 50 wattia tai käytettävän televisiolähettimen säteilyteho on niin pieni, että toiminta kohdistuu vain rajatulle alueelle. Lähetin tarvitsee kuitenkin radioluvan.

Verkkotoimilupa lyhytaikaiseen toimintaan

Mikäli televisioverkkotoiminta kestää enintään kolme kuukautta ja käytettävän lähettimen säteilyteho on enintään kaksi kilowattiaverkkotoimiluvan myöntää Traficom. Samalle toiminnan harjoittajalle voidaan uusi verkkotoimilupa myöntää osittainkaan päällekkäiselle peittoalueelle aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua edellisen toimiluvan voimassaoloajan päättymisestä.

Ohjelmistotoimilupa

Televisiotoiminnan harjoittamiseen maanpäällisessä televisioverkossa vaaditaan ohjelmistotoimilupa, joka antaa oikeuden lähettää tai pitää tarjolla ohjelmistoja.

Ohjelmistotoimiluvat myöntää Traficom. Toimilupaa voi hakea koska tahansa. Ennen toimiluvan myöntämistä hakeminen julkistetaan, ja kaikille halukkaille annetaan mahdollisuus hakea vastaavaa lupaa. Mikäli verkossa on vapaata kapasiteettia vähemmän kuin kaikkien haettujen lupien myöntämiseen tarvitaan, siirtyy ohjelmistotoimiluvan ratkaiseminen valtioneuvostolle.

Ohjelmistotoimilupa lyhytaikaiseen toimintaan

Mikäli ohjelmatoiminnan kesto on enintään kolme kuukautta tai sen viikoittainen kesto on enintään kaksitoista tuntia, Traficom myöntää ohjelmistotoimiluvan ilman julkista hakumenettelyä. Ohjelmistotoimilupaa ei voida myöntää toimilupia välittömästi toisiaan seuraaville kolmen kuukauden jaksoille, vaan edellisen toimiluvan päättymisestä on kuluttava vähintään kaksi kuukautta ennen uuden toimiluvan astumista voimaan. Toiminnan viikoittaisen keston ollessa enintään kaksitoista tuntia voidaan toimilupa kuitenkin myöntää vuodeksi kerrallaan.

Voimassaolevat ohjelmistotoimiluvat

Voimassaolevat lyhytaikaiset ohjelmistotoimiluvat (Ulkoinen linkki)

Toimilupiin liittyvät maksut

Verkko- ja ohjelmistotoimiluvan hakemisesta peritään hakemusmaksu, jonka suuruus on 5 000 euroa. Lyhytaikaisen verkkotoimiluvan hakemusmaksu on 1000 euroa, lyhytaikaisen ohjelmistotoimiluvan 300 euroa.

Ohjelmistotoimiluvan haltija on velvollinen suorittamaan Traficomille vuosittaisen valvontamaksun. Muuta kuin alueellista televisiotoimintaa harjoittavan toimiluvanhaltijan maksu on 14 000 euroa ja alueellista televisiotoimintaa harjoittavan toimiluvanhaltijan maksu on 600 euroa kutakin toimiluvan mukaista televisio-ohjelmistoa kohden.

Ilmoitukset muusta ohjelmistotoiminnasta ja tilausohjelma- tai maksu-tv-palvelusta

Tallenteiden säilyttäminen

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003) määrää, että ohjelmatoiminnan harjoittajan on huolehdittava siitä, että jokainen lähetetty ohjelma tallennetaan. Tallennetta on säilytettävä vähintään 21 päivää ohjelman lähettämisestä.

Hakijan on ilmoitettava toimilupahakemuksessa paikka, jossa tallenteita säilytetään.