Radiomodeemit

Radioluvassa määritellään taajuuskaistojen lisäksi rakenteelliset vaatimukset, joiden mukaisesti radiomodeemeja käyttävät kiinteät radioverkot pitää suunnitella ja toteuttaa. Modeemiverkkojen radioluvat myönnetään tapauskohtaisen taajuussuunnittelun perusteella.

Radiomodeemeja käyttävien radioverkkojen vaatimukset koskevat

  • valvontasovelluksissa
  • hälytyssovelluksissa
  • kaukomittaussovelluksissa
  • kauko-ohjaussovelluksissa ja
  • datasiirtosovelluksissa

käytettäviä kiinteitä luvanvaraisia radioverkkoja, jotka toimivat alla nimetyillä taajuuskaistoilla.

Nämä radioverkot koostuvat yksinomaan kiinteästi asennetuista radiomodeemeista tai vastaavista radiolaitteista. Radioverkot sijoitetaan seuraaville taajuuskaistoille:

146,00625146,29375 MHz

kanavanleveys 12,5 kHz

161,4125161,4625 MHz

kanavanleveys 25 kHz (toimintasuhde < 10 %)

406,625406,925 MHz

kanavanleveys 25,0 kHz

407,0625 MHz

kanavanleveys 100 kHz

407,2625 MHz ja 407,4125 MHz

kanavanleveys 150 kHz

409,0125409,9750 MHz

kanavanleveys 12,5 kHz

419,825 MHz

kanavanleveys 150 kHz

419,950 MHz

kanavanleveys 100 kHz

429,825 MHz

kanavanleveys 150 kHz

429,950 MHz

kanavanleveys 100 kHz

440,90625441,18125 MHz

kanavanleveys 12,5 kHz

441,200442,750 MHz

kanavanleveys 25,0 kHz

444,750 MHz ja 444,900 MHz

kanavanleveys 150 kHz

446,21875446,99375 MHz

kanavanleveys 12,5 kHz

448,78125448,99375 MHz

kanavanleveys 12,5 kHz

449,00625449,51875 MHz

kanavanleveys 12,5 kHz

468,125468,175 MHz

kanavanleveys 25,0 kHz

468,225468,700 MHz

kanavanleveys 25,0 kHz

Traficom osoittaa käytettävät taajuudet verkkokohtaisesti.

Modeemiverkkojen rakenne

Modeemiverkoissa jänteen pituus saa olla pääsääntöisesti enintään 15 km. Tätä pidemmillä yhteyksillä tai vaikeassa maastossa on pyrittävä käyttämään toistinasemia. Traficom voi määrätä toistinaseman käytettäväksi, jos taajuuksien käytön tehokkuus tai radiohäiriöiden välttäminen sitä edellyttää.

Lähettimen lähtötehon on oltava säädettävä ja vastaanottimeen on voitava tarvittaessa liittää erillinen lisäsuodatin.

Antennit

Ala-asemilla on käytettävä suuntaavia antenneja. Keskusasemilla ja toistinasemilla on käytettävä suuntaavaa antennia, jos peittoalue sen mahdollistaa.

Traficom voi tapauskohtaisesti muuttaa antennivaatimuksia, jos häiriöiden välttäminen tai taajuuksien käytön tehokkuus sitä edellyttää.

Radiolupahakemus

Lupahakemuksen käsittelyä varten jokaisesta kiinteästä asemasta tarvitaan tekniset tiedot. Lähettimestä tarvitaan lähtöteho (W), taajuusalue ja kanavan leveys. Antennista tarvitaan vahvistustieto (dBd) tai tyyppimerkintä ja mahdollisesti valmistaja sekä antennin korkeus maanpinnasta ja polarisaatio. Antennikaapelista tarvitaan tyyppi ja pituus tai vaimennus (dB).

Asemapaikan sijaintipaikan määrittämistä varten lupahakemuksessa tulee toimittaa tiedot kunkin aseman antennin sijoituspaikasta koordinaateilla (esim. 332723/6820289) ja ilmoittaa käytetty koordinaattijärjestelmä (esim. ETRS-TM35FIN). Karttoja sijaintipaikoista ei välttämättä tarvitse toimittaa, mutta Traficom voi niitä edellyttää, jos ilmoitetuissa koordinaateissa/järjestelmässä on puutteita.