Viranomaisten radioverkot

Viranomaisten käytössä on viranomaisverkko VIRVE, joka on viranomaiskäyttöön tarkoitettu digitaalinen radioverkko. Verkko kattaa koko Suomen ja tehostaa viranomaisten yhteistyötä.

VIRVEn ensisijaisia käyttäjiä ovat pelastustoimi, poliisitoimi, puolustusvoimat, rajavartiolaitos, tulli, sosiaali- ja terveystoimi sekä eri ministeriöt sekä muut valtion ja kuntien turvallisuudesta ja toimivuudesta vastaavat tahot.

Viranomaisten käytössä on VIRVEn lisäksi samanlaisia yksityisiä radioverkkoja kuin elinkeinoelämään ja ammatin harjoittamiseen liittyvässä viestinnässä. Yksityisiin radioverkkoihin kuuluvat muun muassa PMR-radiopuhelinverkot, henkilöhakuverkot, datasiirtoverkot, kaukokäyttö- ja kauko-ohjausverkot sekä radio-ohjaimet. Yksityiset radioverkot ovat luvanvaraisia.