Front Page: Traficom
Front Page: Traficom
Go to Search

Make a telecommunications notification

A telecommunications operator must submit an electronic notification to Traficom before commencing operations. Traficom shall be immediately notified of any changes in the operations affecting the information entered in the notification or if the operator discontinues operations. These notifications are also submitted through an electronic form. A telecommunications operator subject to notification or licence is obliged to pay an annual information society fee to Traficom.

Käytä tätä palvelua, jos

1: Olet aloittamassa viestintä- tai verkkopalvelujen tarjontaa

 • Viestintäpalveluja ovat palvelut, jotka muodostuvat viestien siirtämisestä viestintäverkossa sekä siirto- ja lähetyspalvelut joukkoviestinverkoissa
 • Verkkopalvelut ovat palveluja, joissa yritys tarjoaa hallussaan olevaa viestintäverkkoa käytettäväksi viestien siirtoon tai jakeluun

2: Jokin aikaisemmin ilmoittamistasi tiedoista on muuttunut. Muutosilmoitus tulee tehdä esimerkiksi:

 • Teletoimintaa harjoittavan yrityksen / yhdistyksen / elinkeinonharjoittajan yhteystietojen muutoksista
 • Ilmoitetun yhteyshenkilön vaihtumisesta tai yhteystietojen muutoksesta
 • Asiakkaille tarjottujen verkko- tai viestintäpalvelujen muutoksista

3: Lopetat aikaisemmin ilmoittamasi viestintä- tai verkkopalvelujen tarjonnan

Ohjeita ilmoituksen tekijälle

Mitä toimintaa ilmoitusvelvollisuus koskee?

Teletoimintailmoitus on tehtävä yleisen teletoiminnan harjoittamisesta, eli verkko- tai viestintäpalvelun tarjonnasta ennalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille.

Viestintäpalveluja ovat kaikki sellaiset palvelut, jotka muodostuvat viestien siirtämisestä viestintäverkossa. Lisäksi viestintäpalveluiksi katsotaan siirto- ja lähetyspalvelut joukko- ja viestintäverkoissa.

Verkkopalveluja ovat palvelut, joissa yritys tarjoaa hallussaan olevaa viestintäverkkoa käytettäväksi viestien siirtoon tai jakeluun.

Teletoimintailmoitus tulee tehdä esimerkiksi seuraavasta toiminnasta:

 • Internetyhteyksien tai puhelinpalvelujen tarjonta
 • Sähköpostipalvelujen tarjonta
 • Viestintäverkkojen ylläpito ja tarjonta viestintäpalvelujen tuottamista varten
 • Televisio- ja radioverkkojen ylläpito ja tarjonta
 • Lähetystoiminta televisio- ja radioverkoissa
 • Satelliittivälitteinen televisiotoiminta, jos varsinainen lähetystoiminta tapahtuu Suomesta käsin

Mitä toimijoita ilmoitusvelvollisuus koskee?

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia yleisen teletoiminnan harjoittajia. Ilmoitusvelvollisia ovat näin ollen muutkin viestintä- ja verkkopalvelujen tarjoajat kuin liiketoimintaa harjoittavat yritykset. Ilmoituslomakkeen kenttää "yrityksen nimi" voidaan täyttää esimerkiksi elinkeinonharjoittajan, yhdistyksen tai oppilaitoksen tiedot.