Front Page: Traficom
Front Page: Traficom
Menu

Traficom voi erityisen syyn takia myöntää luvan poiketa ajoneuvoa koskevista teknisistä vaatimuksista. Tietyissä tapauksissa voidaan myöntää myös lupa poiketa ajoneuvon käyttöä liikenteessä koskevista vaatimuksista. Poikkeus ei saa vaarantaa liikenneturvallisuutta tai vääristää kilpailua.

Poikkeus ajoneuvon teknisistä vaatimuksista

Traficom voi myöntää poikkeuslupia ajoneuvoja koskevista teknisistä vaatimuksista erityisen syyn takia ja sillä edellytyksellä, ettei poikkeus vaaranna liikenneturvallisuutta tai vääristä kilpailua.

Poikkeus ajoneuvon käyttöä liikenteessä koskevista vaatimuksista

Traficom voi tietyissä tapauksissa myöntää poikkeuslupia ajoneuvon käyttöä liikenteessä koskevista vaatimuksista. Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän mitta- ja massavaatimuksia koskevan hakemuksen tapauksessa poikkeuslupa voidaan myöntää vain, jos se on tarpeen uuden tekniikan kokeilun, tuotekehityksen tai muun erityisen syyn takia. Mitta- ja massavaatimuksista myönnettävä poikkeuslupa ei saa vaarantaa liikenneturvallisuutta tai vääristää kilpailua.

Poikkeuslupahakemuksen käsittely

Poikkeuslupahakemukset käsitellään yksittäisinä ja niiden myöntämisessä käytetään tapauskohtaista harkintaa. Lupakäsittelyn lopputulokseen ei voida ottaa varmaa kantaa ennakkoon.

Laadi poikkeuslupahakemus huolellisesti, koska päätös tehdään hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Huomioi, että poikkeuslupapäätöksestä peritään 400 euron maksu riippumatta siitä onko päätös myönteinen tai kielteinen.

Tavoitekäsittelyajat 

HakemustyyppiTavoitekäsittelyaika (päivää)
Erikoiskuljetusajoneuvon mitat ja massat14
Valmistussarjan viimeiset ajoneuvot (ns. häntälupa)14
Käytettynä maahantuotava valmistussarjan viimeinen ajoneuvo (ns. jälkihäntälupa)21
Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän mitat ja massat30
Auton ja sen perävaunun rakennemuutokset30
Muut poikkeusluvat30
Updated