ADR-ajolupa vaarallisten aineiden kuljettamiseen

Autonkuljettajilta vaaditaan ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien. Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua ADR-ajolupakoetta. Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytyksenä on, enintään 12 kuukautta aikaisemmin suoritettu vaarallisten aineiden ajolupaa varten annettu koulutus. Hyväksytysti suoritettu ADR-ajolupakoe on voimassa 6 kuukautta, jonka aikana ADR-ajolupa on haettava Ajovarman toimipisteestä. Ajolupa on voimassa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa (ADR-sopimusvaltiot).

Toimi näin

2: Suorita ADR-ajolupakoe

Kokeen voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. Kokeen suorittajalla saa olla mukanaan kurssilla käytetty oppikirja ja säädöskokoelma ”Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä”.

ADR-ajolupakokeessa on sallittua käyttää tulkkia. Tulkin tulee olla virallinen tulkki jolla on todistus tulkin pätevyydestä. 

Sanakirjan käyttö on sallittua kokeessa.

Koetyypit

3: Kokeiden arvostelu ja uusiminen

Sähköisesti suoritetun kokeen tuloksen ja palautteen kokeesta saa välittömästi kokeen suorittamisen jälkeen. Kurssipaikalla järjestettävän ryhmäkokeen tulokset ja palautteet lähetetään osallistujille viikon kuluessa postitse. Hylätyn sähköisen kokeen voi uusia heti, mikäli kokeen suorittamiseen löytyy vapaita aikoja. 

4: Jätä ADR-ajolupahakemus Ajovarmaan

Voit jättää ADR-ajolupahakemuksen Ajovarman toimipisteeseen heti hyväksytyn ADR-ajolupakokeen jälkeen. 

Hyväksytty ADR-ajolupakoe on voimassa 6 kuukautta.

5: Saat ADR-ajoluvan postitse

Saat postitse noin 3 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.