Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

ADR-ajolupa vaarallisten aineiden kuljettamiseen

Autonkuljettajilta vaaditaan ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien. Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua ADR-ajolupakoetta.

Erillissopimukset M333 ja M334

Suomi on allekirjoittanut ADR-erillissopimukset M333 ja M334 

Sopimuksilla jatketaan voimassaolevia erillissopimuksia, jotka umpeutuvat 1.3.2021. ADR-erillissopimukset koskevat ADR-ajoluvan ja tiekuljetusten TNA-todistuksen voimassaolon jatkamista korona-aikana. 

ADR-ajoluvat, joiden voimassaoloaika päättyy 1.3.2020 - 1.9.2021, pysyvät voimassa 30.9.2021 saakka.

Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajan todistukset, joiden voimassaoloaika päättyy 1.3.2020 – 1.9.2021, pysyvät voimassa 30.9.2021 saakka.

Tällaisen ADR-ajoluvan tai TNA-todistuksen voimassaoloaikaa on pidennettävä viidellä vuodella alkuperäisestä voimassaolon päättymispäivästä, jos luvan tai todistuksen haltija on läpäissyt kokeen ennen 1.10.2021.

Ks. tiekuljetuksia koskevan ADR-erillissopimuksen sisältö tarkemmin täältä: ADR M333 ja M334 https://www.traficom.fi/fi/kansainvalinen-vak-tiesopimus (Ulkoinen linkki)

Kaikki ADR-sopimuksessa tarkoitetut erillissopimukset löytyvät täältä: UNECE  (Ulkoinen linkki)(Multilateral Agreements).

 

Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytyksenä on, enintään 12 kuukautta aikaisemmin suoritettu vaarallisten aineiden ajolupaa varten annettu koulutus. Hyväksytysti suoritettu ADR-ajolupakoe on voimassa 6 kuukautta, jonka aikana ADR-ajolupaa on haettava Ajovarman toimipisteestä. Ajolupa on voimassa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa (ADR-sopimusvaltiot).

Toimi näin

2: Suorita ADR-ajolupakoe

ADR-ajolupakokeessa ei saa 1.6.2020 jälkeen käyttää koulutuksessa käytettyä oppikirjaa tai muuta omaa materiaalia. Kokeessa sallittu materiaali annetaan kokelaalle ennen koetta Ajovarman palvelupisteessä ja materiaali tulee palauttaa heti kokeen jälkeen Ajovarman palveluneuvojalle. Materiaali sisältää mm. kuljetusten turvallisuuteen liittyviä taulukoita ja on nähtävissä etukäteen koulutuksessa.

Koe voidaan suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. ADR-ajolupakokeessa on sallittua käyttää tulkkia. Tulkilla tulee olla todistus pätevyydestä. 

Jos kokelaan äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, koetta suorittava voi ottaa suulliseen kokeeseen mukaan painetussa muodossa olevan sanakirjan. Sanakirja tarkastetaan ennen kokeen aloittamista. 

ADR koetyypit ja pisterajat

3: Kokeiden arvostelu ja uusiminen

Kokeen tuloksen ja palautteen saa välittömästi kokeen suorittamisen jälkeen. Hylätyn sähköisen kokeen voi uusia heti, mikäli kokeen suorittamiseen löytyy vapaita aikoja. 

4: Jätä ADR-ajolupahakemus Ajovarmaan

Voit jättää ADR-ajolupahakemuksen Ajovarman toimipisteeseen heti hyväksytyn ADR-ajolupakokeen jälkeen. 

Väliaikaista ADR-ajolupaa voi erityisestä syystä pyytää ajolupakokeen vastaanottajalta. Väliaikainen ajolupa oikeuttaa ajamaan vain Suomessa Ahvenanmaan maakuntaa lukuunottamatta.

5: Saat ADR-ajoluvan postitse kotiin

Saat ADR-ajoluvan postitse noin 3 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.