Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

ADR-ajolupa vaarallisten aineiden kuljettamiseen

Autonkuljettajilta vaaditaan ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien. Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua ADR-ajolupakoetta.

Erillissopimus M330

ADR-sopimuksen kohdan 1.5.1 mukainen erillissopimus, joka koskee ADR-sopimuksen kohdassa 8.2.2.8.2 tarkoitettua todistusta kuljettajan koulutuksesta (ADR-ajolupa) ja ADR-sopimuksen kohdassa 1.8.3.7 tarkoitettua turvallisuusneuvonantajan todistusta.

ADR-sopimuksen 8.2.2.8.2 kohdan ensimmäisen kappaleen määräyksestä poiketen, ADR-ajoluvat, joiden voimassaoloaika päättyy 1.3.2020 - 1.2.2021, pysyvät voimassa 28.2.2021 saakka. Tällainen ADR-ajolupa on uusittava, jos kuljettaja voi osoittaa osallistuneensa ADR-määräysten 8.2.2.5 kohdassa tarkoitettuun täydennyskoulutukseen ja on läpäissyt ADR-sopimuksen 8.2.2.7 kohdassa tarkoitetun kokeen ennen 1.3.2021. Uusi ADR-ajolupa on voimassa viisi vuotta alkuperäisestä ajoluvan voimassaolon päättymispäivästä.

Tämä erillissopimus on voimassa 1.3.2021 saakka niiden ADR-maiden alueella, jotka ovat allekirjoittaneet sen. Jos ennen sanottua päivämäärää yksi allekirjoittaja purkaa sopimuksen, sopimus on edelleen voimassa kuljetuksessa niiden maiden välillä, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen mutta eivät ole purkaneet sitä.

 

Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytyksenä on, enintään 12 kuukautta aikaisemmin suoritettu vaarallisten aineiden ajolupaa varten annettu koulutus. Hyväksytysti suoritettu ADR-ajolupakoe on voimassa 6 kuukautta, jonka aikana ADR-ajolupaa on haettava Ajovarman toimipisteestä. Ajolupa on voimassa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa (ADR-sopimusvaltiot).

Toimi näin

2: Suorita ADR-ajolupakoe

ADR-ajolupakokeessa ei saa 1.6.2020 jälkeen käyttää koulutuksessa käytettyä oppikirjaa tai muuta omaa materiaalia. Kokeessa sallittu materiaali annetaan kokelaalle ennen koetta Ajovarman palvelupisteessä ja materiaali tulee palauttaa heti kokeen jälkeen Ajovarman palveluneuvojalle. Materiaali sisältää mm. kuljetusten turvallisuuteen liittyviä taulukoita ja on nähtävissä etukäteen koulutuksessa.

Koe voidaan suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. ADR-ajolupakokeessa on sallittua käyttää tulkkia. Tulkilla tulee olla todistus pätevyydestä. 

Jos kokelaan äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, koetta suorittava voi ottaa suulliseen kokeeseen mukaan painetussa muodossa olevan sanakirjan. Sanakirja tarkastetaan ennen kokeen aloittamista. 

ADR koetyypit ja pisterajat

3: Kokeiden arvostelu ja uusiminen

Kokeen tuloksen ja palautteen saa välittömästi kokeen suorittamisen jälkeen. Hylätyn sähköisen kokeen voi uusia heti, mikäli kokeen suorittamiseen löytyy vapaita aikoja. 

4: Jätä ADR-ajolupahakemus Ajovarmaan

Voit jättää ADR-ajolupahakemuksen Ajovarman toimipisteeseen heti hyväksytyn ADR-ajolupakokeen jälkeen. 

Väliaikaista ADR-ajolupaa voi erityisestä syystä pyytää ajolupakokeen vastaanottajalta. Väliaikainen ajolupa oikeuttaa ajamaan vain Suomessa Ahvenanmaan maakuntaa lukuunottamatta.

5: Saat ADR-ajoluvan postitse kotiin

Saat ADR-ajoluvan postitse noin 3 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.