Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Aluksen tulo- ja lähtöajat tulossa osaksi uutta meriliikenteen ilmoituspalvelua

Aluksen tulo- ja lähtöajat ovat tulossa osaksi uutta meriliikenteen ilmoituspalvelua. Tavoitteena on tarjota ajantasaisesti tarkentuvaa tietoa laivojen liikkeistä merenkulun toiminnanohjausta varten ja mahdollistaa kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut.

Laivojen satamakäyntien aikatiedon reaaliaikainen jakaminen tehostaa koko logistisen verkon toimintaa ja mahdollistaa eri toimijoiden laadukkaamman oman toiminnan suunnittelun. Lukuisista yrityksistä huolimatta digitalisaatio on kuitenkin edennyt tällä alueella vain rajatusti. "Logistiikkaketjun toimivuuden kannalta liiketoimintakriittistä aikatietoa sijaitsee hajallaan eri paikoissa ja muodoissa. Laadukkaan laivojen satamakäyntien aikatietoarvion tuottaminen vaatii teknisen ratkaisun lisäksi ihmisten yhteistyötä yli organisaatiorajojen", kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Katariina Kalatie.

Noin 30 merilogistiikan toimijakentän organisaation edustajasta koostunut, liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vetämä Aikatieto-ryhmä on pureutunut haasteeseen ja selvittänyt mitä tarvitaan, jotta Suomessa saadaan tuotettua ja jaettua ajantasaisesti tarkentuvaa aika-arviota sitä tarvitseville. Työ on parin viime vuoden aikana edennyt ongelman määrittelystä johtamista ja motivaatiotekijöitä tutkineeseen pro gradutyöhön sekä pilottikokeiluun.

Pilottikokeilu toteutettiin nykyisen Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oyn ja Hangon sataman yhteistyönä syys–marraskuussa 2020. "Pilotissa keskityttiin rahtilaivojen saapumis- ja lähtöaikatietojen arvioiden koostamiseen eri lähteistä ja tiedon mahdollisimman helppoon, ajantasaiseen jakamiseen eri toimijoille", kertoo Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy:n hankepäällikkö Olli Soininen. Tehdystä työstä ja kertyneistä opeista on koostettu raportti, joka on nyt julkaistu Traficomin julkaisusarjassa.

Alusten tulo- ja lähtöajat ovat tulossa osaksi uutta meriliikenteen ilmoituspalvelua. Tavoitteena on tarjota ajantasaisesti tarkentuvaa tietoa laivojen liikkeistä merenkulun toiminnanohjausta varten ja mahdollistaa kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Katariina Kalatie, katariina.kalatie@traficom.fi , p. 029 534 5226 Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Hankepäällikkö Olli Soininen, olli.soininen@fintraffic.fi , p. 050 356 0611, Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy