Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Rautateillä kulkee tulevaisuuden liikenne – vuosi 2021 on eurooppalainen rautateiden teemavuosi

Komissio on julistanut tämän vuoden eurooppalaiseksi rautateiden teemavuodeksi – European Year of Rail. Tarkoituksena on vuoden mittaan tuoda esiin rautateiden vahvuuksia erilaisten tapahtumien, kampanjoiden ja viestinnän avulla ja näin lisätä rautatieliikenteen houkuttelevuutta käyttäjille. Me Traficomissa olemme mukana toteuttamassa teemavuotta kertomalla aktiivisesti raideliikenteen ajankohtaisista asioista ja työstämme raideliikenteen parissa. Lähde sinäkin mukaan!

Kuvituskuva

Rautatiet toimintavarma ja ympäristöystävällinen osa liikenteen ekosysteemiä

Eurooppalaisen rautateiden teemavuoden tavoitteena on korostaa rautatieliikennettä turvallisena, toimintavarmana, ympäristöystävällisenä sekä tehokkaana kuljetus- ja matkustusmuotona. Tämä tukee osaltaan myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Lisäksi pyrkimyksenä on tuoda esiin rautateiden suurta roolia Euroopan teollistumiselle ja nykyiselle teollisuudelle, elinkeinoelämälle sekä rajat ylittäville yhteyksille. Rautateillä on myös tärkeä kulttuurihistoriallinen roolinsa osana eurooppalaista yhteiskunnallista kehitystä.

Myös Suomessa nämä esiin nostetut teemat puoltavat rautateiden merkitystä tulevaisuuden liikkumismuotona. Pitkien välimatkojen maassa rautatiet yhdistävät tehokkaasti kaupunkien keskustoja toisiinsa ja kuljettavat energiaa säästäen valtavia tavaramääriä etelän satamista ja idän raja-asemilta teollisuudelle tai loppukäyttäjille ja taas takaisin satamiin tai raja-asemille. Rautatiet ovat tärkeä osa kuljetusten verkostoa, liikenteen ekosysteemiä, jota kehitetään innokkaasti edelleen hyödyntäen toimijoiden yhteistyötä ja digitaalista infrastruktuuria. Kentällä syntyy jatkuvasti innovaatioita rautatielogistiikan paremmasta hyödyntämisestä, ja Traficom haluaa olla osaltaan näitä tukemassa. Kiskoille siirtyvät tavara- ja matkustajavirrat auttavat meitä saavuttamaan myös isompia turvallisuus- ja ympäristötavoitteita, joihin olemme sitoutuneet.

Rautatietoimija, hyppää kyytiin!

Tämä blogi ja blogisarja ovat osa Traficomin toimintaa teemavuonna. Pyrkimys on blogeissa tuoda esiin sitä työtä, jota rautatiesektorilla tehdään etenkin rautateiden turvallisuuden ja toimintavarmuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Edellisessä, blogisarjan ensimmäisessä blogissa Kaisa Sainio avasi hienosti tekeillä olevan Digiradan tuomia hyötyjä. Lisäämme tänä vuonna merkittävästi toimijoille suunnattujen info- ja keskustelutilaisuuksien määrää, joissa teemavuotta pidetään esillä. Kannattaa seurata asiantuntijoitamme myös Twitterissä, nostamme siellä tapahtumia ja uutisia esiin, ja sitäkin kautta pääsee kärryille teemavuoden tapahtumista.

Teemavuosi toimii innoittajana rautatietoimijoiden omille kampanjoille, tapahtumille ja viestinnälle. Komissio tarjoaa rautatietoimijoiden käyttöön teemavuoden viestinnän työkalupakettia, jota voi hyödyntää omassa viestinnässään sovitusti. Komissiolle ilmoitetut, tietyt kriteerit täyttävät tapahtumat pääsevät myös Euroopan yhteiseen tapahtumakalenteriin, ja saavat sitä kautta lisää näkyvyyttä. Toimin European Year of Rail -yhteyshenkilönä komissioon, ja minun kauttani omia ideoitaan voi saattaa myös komission tietoon. Lisätietoja teemavuodesta ja yhteistyöstä komission kanssa saa myös Traficomin 17.2. järjestämässä rautatietoimijoille suunnatussa tietoiskussa.

Toivomme rautatiealan toimijoilta aktiivista osallistumista eurooppalaiseen rautateiden teemavuoteen. Uutisvirtaa ovat hallinneet pitkään synkkäsävyiset teemat. Tämä on kuitenkin kädenojennus ja kehotus suunnata katsetta tulevaisuuteen ja positiiviseen lähestymiseen. Rautatieliikenne on tulevaisuuden liikennemuoto ja me voimme yhdessä entisestään rakentaa sen vahvuuksia. Rautatietoimija, hyppää kyytiin teemavuoden positiiviseen meininkiin!

Kirjoittaja Sanna Mäkitalo toimii tiiminvetäjänä ja European Year of Rail -yhteyshenkilönä Traficomissa, sanna.makitalo@traficom.fi  Jatketaan keskustelua Twitterissä @SRMakitalo (Ulkoinen linkki)

Traficomin järjestämä tietoisku teemavuodesta sidosryhmille pidetään 17.2.2021. Kutsut sidosryhmäorganisaatioille on lähetetty 8.2.2021. Jos et saanut kutsua, voit pyytää sitä allekirjoittaneelta.

EU:n rautatieliikenteen teemavuosi

Traficom on mukana toteuttamassa EU:n rautatieliikenteen teemavuotta muun muassa viestimällä aktiivisesti raideliikenteen ajankohtaisista asioista ja työstään raideliikenteen parissa. EU:n rautatieliikenteen teemavuosi kannustaa rautatieliikenteen käyttämiseen kestävänä, innovatiivisena ja turvallisena liikennemuotona. Lue lisää Traficomin toiminnasta teemavuonna Eurooppalainen rautateiden vuosi -sivulta (Ulkoinen linkki).

Lue lisää teemavuodesta komission sivuilta (Ulkoinen linkki) #EUYearOfRail.