Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Aineistojen käyttö ja lisenssit

Datan käyttöehdot

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin aineistoja koskee Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttölupa pois lukien eräät merikarttoihin liittyvät aineistot, joiden käyttölupa on merikartoitusaineiston lisenssi tai Creative Commons 4.0 Nimeä käyttölupa vesiliikennelain mukaisella lisäattribuutiolla. Creative Commons 4.0 Nimeä on JHS 189 -suosituksen mukainen käyttölupa julkishallinnon avoimia tietoaineistoja varten. Se antaa oikeuden kopioida, muokata ja jakaa aineistoja edelleen joko alkuperäisessä tai muutetussa muodossa. Aineistoja voi myös yhdistää muihin aineistoihin ja käyttää sekä kaupallisiin että epäkaupallisiin tarkoituksiin.

”Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttölupa edellyttää, että tietoaineiston lähde nimetään käyttöluvan antajan edellyttämällä tavalla.

Ohjeita lähteen nimeämiseen

Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttöluvan mukaan tietoaineiston lähde nimetään käyttöluvan antajan edellyttämällä tavalla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jaettaessa käyttöluvan kohteena olevaa aineistoa edelleen, se on varustettava aineiston luojien tai muiden käyttöluvasta ilmenevien tahojen nimellä käyttöluvan myöntäjän vaatimalla kohtuullisella tavalla. Nämä tiedot voivat sisältää nimen lisäksi tai sijasta esimerkiksi pseudonyymin tai tavaramerkin.

Traficom edellyttää, että nimeämisessä noudatetaan seuraavaa käytäntöä:

 • Materiaaliin sisältyvä tekijänoikeusmerkintä (copyright notice) on säilytettävä käyttöluvasta ilmenevällä tavalla. Tekijänoikeusmerkintä voi sisältää myös materiaalin julkaisuajankohdan ja aineiston version numeron sekä julkaisijan nimen sekä muut datan identifioinnin kannalta oleelliset tiedot.
 • Materiaaliin sisältyvät tavanomaiset vastuuvapausehdot on säilytettävä käyttöluvasta ilmenevällä tavalla. Lähdetietoihin on sisällyttävä hyperlinkki alkuperäisen aineiston verkkosivuille, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.
 • Jos materiaalia on muokattu, se täytyy varustaa tätä koskevalla merkinnällä ja liittää muokattuun materiaaliin hyperlinkki alkuperäiseen muokkaamattomaan materiaaliin.
 • Materiaaliin täytyy liittää Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupaa koskeva merkintä ja hyperlinkki käyttölupaan.

Traficom voi aina pyytää nimeämistietojen ja tekijänoikeusmerkinnän poistamista niissä rajoissa kuin poistaminen on mahdollista.

Esimerkki nimeämiseen

Avoimen datan aineiston käyttö osana painettua julkaisua. Julkaisussa käytettävän aineiston yhteyteen lisätään seuraava teksti:

Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Aineisto on ladattu Traficomin Katselu- ja latauspalvelusta 01.01.2020 lisenssillä CC 4.0  BY.

Nimeämistietojen merkintätavoista löytyy tarkempia ohjeita Creative Commonsin verkkosivuilta.

Rajoitettu merikartoitusaineistojen lisenssi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin merikartoitusaineiston lisenssi

Yleistä

Liikenne- viestintävirasto Traficom (jäljempänä Lisenssinantaja) on tietoaineiston immateriaalioikeuksien haltijana myöntänyt lisenssin tietoaineiston (tai sen osan) kopioon (jäljempänä aineisto) näiden käyttöehtojen mukaan.

Lisenssinsaajalla tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, joka ottaa tämän lisenssin alaisen aineiston käyttöön. Vastaanottamalla aineiston Lisenssinsaaja hyväksyy tämän lisenssin ehdot.

Lisenssinsaajan ja Lisenssinantajan välillä ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö- tai liikesuhdetta.

Lisenssin ehdot

Käyttöoikeudet

Tämä on maailmanlaajuisen, maksuttoman, rinnakkaisen käyttöoikeuden myöntävä lisenssi, jonka mukaan Lisenssinsaajan vastaanottamaa aineistoa voi vapaasti muussa kuin navigointitarkoituksessa

 • kopioida, levittää ja julkaista,
 • muokata ja hyödyntää ei-kaupallisesti,
 • yhdistellä muihin tuotteisiin ja
 • käyttää osana sovellusta tai palvelua.

Navigointitarkoitukseen sisältyvät kaikki merenkululliset toimenpiteet, kuten aluksen reitin suunnittelu, sijainnin määritys, sopivan kulkusuunnan asettaminen ja aluksen turvallisen kulun takaaminen.

Lisenssinsaajan velvollisuudet ja vastuut

Lisenssinsaajan on aineistoa levittäessään tai aineistoa sisältävän tuotteen tai aineistoa käyttävän palvelun yhteydessä käytettyyn jakelumediaan tai -menetelmään kohtuullisesti soveltuvalla tavalla:

 • mainittava Lisenssinantajan nimi, aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Liikenne- ja viestintävirasto on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Liikenne- ja viestintäviraston merikarttatietokannan 06/2020 aineistoa)
 • esitettävä tämän lisenssin kopio tai linkki siihen, sekä
 • poistettava Lisenssinantajan nimi tuotteen tai palvelun yhteydestä, mikäli Lisenssinantaja sitä vaatii.

Tämän lisenssin perusteella Lisenssinsaaja ei saa aineiston käytön yhteydessä ilmaista, että Lisenssinantaja tukisi tai suosittelisi kyseistä aineiston käyttötapaa.

Lisenssinantajan velvollisuudet ja vastuut

Lisenssinantaja vastaa, että

 • Lisenssinantajalla on oikeus luovuttaa tämän lisenssin mukaiset oikeudet aineistoon.

Aineisto on lisensoitu sellaisenaan eikä Lisenssinantaja

 • vastaa aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, aineistojen korkeusjärjestelmien välisistä ristiriitaisuuksista tai epäjatkuvuuksista, ei myönnä aineiston tai sen osien oikeellisuudelle tai ajantasaisuudelle takuuta eikä vastaa aineiston käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista ja
 • ei ole velvollinen pitämään aineistoa jatkuvasti saatavilla eikä ilmoittamaan ennalta jakelun keskeytymisestä tai päättymisestä eikä vastaa jakelun keskeytymisestä tai päättymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Sovellettava laki

Tähän lisenssiin sovelletaan Suomen lakia.

Muutokset tähän lisenssiin

Lisenssinantaja voi milloin tahansa muuttaa lisenssin ehtoja tai soveltaa aineistoon eri lisenssiä. Tämän lisenssin ehtoja sovelletaan kuitenkin edelleen niihin aineistoihin, jotka on vastaanotettu ennen lisenssin muuttumista tai vaihtumista.

Vanhat käyttöluvat ja niiden soveltaminen

Vuoteen 2019 asti Väyläviraston (aiemmin Liikennevirasto) ennen virastouudistusta käytössä olleet lisenssit ovat edelleen voimassa niille ladatuille aineistoille, joiden käyttöehdoksi se oli aineiston lataushetkellä määritelty

Päivitetty