Lataus- ja katselupalvelu

Tiedostolatauspalvelu

Liikenne- ja viestintäviraston katselu- ja latauspalvelun kautta on saatavilla paikkatietoaineistoja. Aineistoja on tarjolla sekä tiedostolatauspalveluna että rajapintapalveluina.

Käyttäjiä pyydetään huomioimaan, että palvelu on päivitetty 2.11 uudella Oskari-versiolla ja virheetön käyttö edellyttää selaimen välimuistin tyhjentämistä. Muutoin karttatasot saattavat jäädä näkymättä.

https://julkinen.traficom.fi/oskari (Ulkoinen linkki)

Tiedostolatauspalvelussa voi katsella sekä ladata aineistoja karttakäyttöliittymän kautta. Käyttäjät voivat itse valita mitä aineistoja haluavat ja miltä alueelta. Valinnan jälkeen palvelu lähettää sähköpostilla linkin, josta pääsee lataamaan valitsemansa aineistot. Aineistot toimitetaan shape (.shp) -formaatissa.

Karttakuvapalvelu WMTS

https://julkinen.traficom.fi/rasteripalvelu/wmts?request=getcapabilities (Ulkoinen linkki)

Palvelu perustuu Liikenne ja viestintäviraston tuottamaan rasterimuotoiseen merikartta-aineistoon merialueilta sekä sisävesiltä. Vuoden 2018 loppuun saakka aineiston tuottamisesta vastasi Liikennevirasto ja vuoden 2019 sitä hallinnoi siirtymävaiheessa Väylävirasto. Aineisto on rajattu Suomen rajojen sisäpuolelle, naapurivaltioiden aineistoja ei ole palvelun kautta saatavilla.

Palvelussa oleva aineisto päivittyy pienellä viiveellä uuden karttapainoksen ilmestymisen jälkeen. Karttapainosten välillä erikseen tiedotettavia muutoksia ei päivitetä palvelussa oleviin aineistoihin.

Palvelu on suunniteltu yleiseen ei-kaupalliseen taustakarttakäyttöön. Palvelun kautta saatavilla olevia aineistoja ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön, eivätkä ne täytä 1.6.2020 voimaan tulevan uuden vesiliikennelain mukaisia asianmukaiselle merikartalle asetettuja vaatimuksia. (Lisätietoja merikarttojen ja merikartta-aineistojen jakelusta )

Palvelu ei erittele eri korkeusjärjestelmien mukaisia aineistoja, mistä saattaa aiheutua ristiriitoja eri aineistojen mukaisten karttalehtiyhdistelmien välillä N2000-uudistuksen aikana.

Palvelu tukee EPSG:3395 sekä JHS 180 suosituksen (Ulkoinen linkki) mukaisia EPSG:3067 ja EPSG:3857 -projektioita.

Kartta-aineistojen käyttölupa on Merikartoitusaineiston lisenssi.

Liikenneviraston aikainen Creative Commons 4.0 Nimeä -lisenssi asianomaisella attribuutiolla on voimassa poistuvalle karttakuvapalvelulle.

"Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto. Ei navigointikäyttöön.
Ei täytä virallisen merikartan vaatimuksia."

Rajapintapalvelujen käyttö edellyttää että käytössä on ohjelmisto, joka tekee pyynnöt Liikenne- ja viestintäviraston rajapintoihin. Käytännössä yhteyden voi ottaa paikkatieto-ohjelmistolla tai itse ohjelmoidulla sovelluksella.

Siirtyminen lataus- ja katselupalveluun (Ulkoinen linkki)