Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Radiotoiminnan uusien ohjelmistotoimilupien haku käynnistyi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom avasi uusien ohjelmistotoimilupien hakukierroksen pitkäaikaiseen toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan. Nyt avatulla kierroksella toimilupia on tarjolla 49 paikkakunnalle eri puolille Suomea. Hakuaika päättyy 31.8.2022.

Toimilupakierrosten kautta Traficom tukee radiotoimijoiden verkkojen kehitystä ja palveluiden laajentumista uusille alueille tai uusille toimijoille. Uusien FM-taajuuksien myötä myös kansalaiset ympäri maan saavat radioihinsa kuunneltavaksi uusia sisältöjä ja alueellisesti lähetettävän ohjelmatarjonnan moniarvoisuus kasvaa.

Haussa 92 FM-taajuutta ja 3 AM-taajuutta vuoteen 2029 asti

Liikenne- ja viestintävirasto kartoitti radiotoimijoiden toiveita uusista kuuluvuusalueista vuoden 2021 aikana ja suunnitteli taajuudet ja sopi näiden käytöstä naapurimaiden kanssa. Nyt alkavalla toimilupakierroksella ohjelmistotoimilupia voi hakea ympäri maan 92 FM-taajuudelle ja kolmelle AM-taajuudelle. 

Uusien taajuuksien ohella toimiluvat ovat haussa myös aiempien toimilupakierrosten jäljiltä vapaaksi jääneille taajuuksille. Ohjelmistotoimilupia voi hakea uuteen radiotoimintaan tai täydentämään nykyisten radioiden peittoalueita. Eniten taajuuksia on tarjolla pohjoiseen ja itäiseen Suomeen. Aivan eteläiseen Suomeen ja pääkaupunkiseudulle taajuuksia ei ole tässä haussa tarjolla. Myönnettävät toimiluvat ovat voimassa vuoden 2029 loppuun saakka.

Radiotoiminnan verkkojen peittoalueet kasvaneet vuosi vuodelta

Radiokanavatarjonta on Suomessa hyvin kattava valtakunnallisista kanavista osavaltakunnallisiin sekä alueellisiin ja paikallisiin kanaviin. Radiotoiminnan ja verkkojen kehitys on Suomessa ollut nousujohteista. Peittoalueita on laajennettu ja kuulijoille ympäri maan on saatu vuosi vuodelta lisää sisältöjä. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana kaupallisen radiotoiminnan FM-lähettimien määrä on kasvanut voimakkaasti ja radiotaajuudet ovat Suomessa hyvin tehokkaassa käytössä; pitkäaikaisen radiotoiminnan käytössä on taajuuksia yli tuhat. 

Toimiluvallisten radiotoimijoiden ja Yleisradion lisäksi radiotoimintaa harjoitetaan vuosittain useissa tapahtumissa ja radiota käytetään esimerkiksi kuulutusten siirtoon erilaisissa urheilukisoissa. Lyhytaikaiseen toimintaan on varattu taajuudet erikseen ja vuosittain taajuuksia myönnetään satoihin tapahtumiin. 

Hakuaikaa elokuun loppuun

Ohjelmistotoimilupien hakuaika päättyy keskiviikkona 31.8.2022 klo 23.59. Traficom myöntää toimiluvat, jos haetuista taajuuksista ei ole niukkuutta. Ohjelmistotoimilupapäätösten tekeminen siirtyy valtioneuvostolle, jos taajuuksia ei riitä kaikille hakijoille tai jos päätöksellä katsotaan olevan huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. 

Lisätiedot:

lakimies Kalle Tuominen, p. 0295 390 313, kalle.tuominen@traficom.fi

päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen, p. 0295 390 446, suvi.juurakko-lehikoinen@traficom.fi 

Radio on suomalaisten mieleen

Suomalaiset kuuntelevat radiota paljon, viime vuonna päivittäin keskimäärin lähes 2,5 tuntia päivässä. Eniten radiota kuuntelivat 55 vuotta täyttäneet, kun taas muun audion kuuntelu korostuu nuoremmissa ikäluokissa. Kuunnelluin hetki oli klo 9.00 arkiaamuisin, jolloin radion ääressä on yli 1,1 miljoonaa suomalaista. (Lähde: Finnpanel) Mahdollisuus kuunnella lähetyksiä muiden toimien ohella on radion selvä vahvuus.