Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Laki kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta tuli voimaan 3.2.2022. Samalla käynnistyi uusi laajakaistatukihanke, jolle on haettu EU:n elpymisvälineestä lähes 50 miljoonaa euroa. Vuodelle 2022 tästä summasta on osoitettu 15 miljoonaa euroa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tukee nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista myöntämällä valtiontukea niille alueille, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu. Traficom toivoo nyt maakunnilta ja kunnilta suurta kiinnostusta julkiselle tuelle ja aktiivisuutta hankealueiden suunnittelussa.

Traficom myöntää valtiontukea sellaisten kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamiselle, joiden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 300 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s. Tukea voidaan myöntää kotitalouksien vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin, sekä yritysten sijaintipaikkoihin rakennettaviin yhteyksiin. Tukea myönnetään maakuntien kilpailutuksessa valituksi tuleville laajakaistaverkon rakentajille. 

Traficom kuulee teleyrityksiä suunnitelluista hankealueista. Julkisessa kuulemisessa markkinoilla toimiville teleyrityksille on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa hankkeesta ja toimittaa tiedot olemassa olevista verkoistaan sekä sellaisista verkoistaan, jotka ne uskottavasti suunnittelevat ottavansa käyttöön kolmen vuoden kuluessa suunnitellun tukitoimenpiteen julkaisemisesta. Teleyritysten ilmoittamien verkkojen on pystyttävä tarjoamaan kohdealueella luotettavasti tiedonsiirto, jonka latausnopeus on vähintään 100 megabittiä sekunnissa.

Lausunnot pyydetään toimittamaan Traficomille viimeistään 7.3.2022.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Aleksandra Partanen, p. 0295 390 529, aleksandra.partanen@traficom.fi

Uusi laajakaistatukilaki (Ulkoinen linkki)