Uusi määräys: Valmiussuunnittelun järjestäminen liikennejärjestelmässä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut 15.5.2020 määräyksen Valmiussuunnittelun järjestäminen liikennejärjestelmässä (TRAFICOM/308489/03.04.04.00/2019).

Määräys koskee valmiussuunnitelman laadintaa ja valmiussuunnittelun järjestämistä ilmailussa, raideliikenteessä ja tieliikenteessä. Määräys tulee voimaan 20.5.2020.

Määräystä ei sovelleta tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoajaan eikä museoliikenteen harjoittajaan. Lisäksi määräystä ei sovelleta sotilasilmailuun eikä muuhun valtion ilmailuun.

Toimijalla on oltava määräyksen vaatimukset täyttävä valmiussuunnitelma käytössään viimeistään 1.6.2021.

 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Auli Kankkunen, auli.kankkunen(at)traficom.fi; puh. 029 5346 074 (ilmailu)

Ylitarkastaja Jouko Pirttimäki, jouko.pirttimaki(at)traficom.fi; puh. 029 5346 834 (raideliikenne)

Erityisasiantuntija Ossi Kortiainen, ossi.kortiainen(at)traficom.fi; puh. 029 5346 310 (tieliikenteen infra)

Johtava asiantuntija Mikko Västilä, mikko.vastila(at)traficom.fi; puh. 029 5345 584 (tieliikenteen maantiekuljetusyritykset)

Lakimies Anne Seppänen, anne.seppanen(at)traficom.fi; puh. 029 5346 840