Hae harrasterakenteisen ilma-aluksen suunnittelun hyväksyntää

Harrasterakenteisten ilma-alusten suunnittelulle ja suurten muutos- ja korjaustöiden suunnittelulle tarvitaan ilmailuviranomaisen hyväksyntä. Erillistä suunnittelun hyväksyntää ei tarvita, jos ilma-alus tehdään tunnettujen piirustusten mukaisesti.

Jos ilma-aluksen suunnittelusta poiketaan siten, että suuren muutostyön määritelmä täyttyy, tulee suunnitelmalle hakea hyväksyntä ennen ilma-aluksen rakentamista (esim. alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeava moottorityyppi). Lisätietoa