Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ilmailu

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin on tullut vuoden 2023 aikana yhteensä 41 ilmoitusta GPS-häiriöistä. Ilmoitukset tulevat Suomen ilmatilassa operoivilta ilma-aluksilta. Viime vuonna näitä i...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom järjestää tarkastuslentäjäkurssin uusille tarkastuslentäjille kesäkuussa. Hakuaika kurssille päättyy 22.6.2023 klo 16.15. Kurssi on tarkoitettu kokeneille tar...
Aktiivisimman lentokauden lähestyessä on hyvä muistaa perussäännöt siitä, mihin ilma-aluksella voi laskeutua tai mistä sillä voi lähteä lentoon.
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) käynnistää määräyshankkeen, jossa päivitetään määräys GEN M1-3, Maahuolinta lentoasemilla. Määräysmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2023 tai vii...

Tietoa ilmailun kyberturvallisuudesta

Tältä sivustolta löytyy tietoa siitä, miten kyberturvallisuus on otettu huomioon Suomen ilmailujärjestelmässä. Sivuilta löydät tietoa ilmailun organisaatioita koskevasta kyberturvallisuuden sääntelystä ja velvoitteista toimintansa kyberturvallisuuden hallintaan. Sivuilla kuvataan myös se, miten kansallisella tasolla ilmailun kyberturvallisuutta hallitaan ja miten ilmailuviranomainen toteuttaa viranomais-velvoitteensa ilmailun organisaatioiden kyberturvallisuuden valvonnan osalta.
Kuvituskuva

Turvallisuuskulttuuri ja muut kulttuuriset elementit ilmailun arjessa

Näille sivuille on koottu tietoa kulttuurisista käsitteistä, niiden merkityksestä arkipäivän ilmailutoiminnassa ilmailuorganisaatioissa ja -yhteisöissä sekä käytännönläheistä tietoa niiden soveltamisesta turvallisuustyön ja turvallisuudenhallinnan näkökulmasta. Tietoa löytyy muunmuassa turvallisuuskulttuurista, just culture:sta ja raportointikulttuurista.
Kuvituskuva: kuvassa ilmailun eri osa-alueita

Lentoliikenteen hankinnat

Traficom on asettanut julkisen palvelun velvoitteen viidelle kotimaan lentoreitille. Liikennöintivelvoitteet koskevat reittejä Helsingistä Joensuun, Jyväskylän, Kokkola-Pietarsaaren, Kemi-Tornion sekä Kajaanin lentoasemille 1.4.-31.12.2021 välisenä aikana. Julkiseen tarjouskilpailuun liittyvät ratkaisut viiden maakuntakentän lentoliikenteen osalta on tehty.
matkustajakoneen varjo lumella