Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ilmailu

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta AGA M2-1, Helikoptereille tarkoitettujen lentopaikkojen rakentaminen, pitäminen, palvelut ja varustus. Kyseessä on alu...
EASA on julkaissut lausuntopyynnön ”Improvement in the survivability of rotorcraft occupants in the event of a crash — Phase 1 – Crash resistant fuel systems”. Määräaika lausunnon antamiselle päätt...

EASAlta muutoksia AFIS-fraseologiaan

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA on marraskuussa 2021 julkaissut SERA-asetukseen 923/2012 eli EU:n yhteisiin lentosääntöihin uutta ohjemateriaalia (AMC/GM), joka koskee AFIS- ja FIS-p...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 10.11.2022 antanut muutetun määräyksen ANS M1-7, Lennontiedottajan lupakirja ja koulutus. Muutokset perustuvat pääosin Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n es...

Tietoa ilmailun kyberturvallisuudesta

Tältä sivustolta löytyy tietoa siitä, miten kyberturvallisuus on otettu huomioon Suomen ilmailujärjestelmässä. Sivuilta löydät tietoa ilmailun organisaatioita koskevasta kyberturvallisuuden sääntelystä ja velvoitteista toimintansa kyberturvallisuuden hallintaan. Sivuilla kuvataan myös se, miten kansallisella tasolla ilmailun kyberturvallisuutta hallitaan ja miten ilmailuviranomainen toteuttaa viranomais-velvoitteensa ilmailun organisaatioiden kyberturvallisuuden valvonnan osalta.
Kuvituskuva

Turvallisuuskulttuuri ja muut kulttuuriset elementit ilmailun arjessa

Näille sivuille on koottu tietoa kulttuurisista käsitteistä, niiden merkityksestä arkipäivän ilmailutoiminnassa ilmailuorganisaatioissa ja -yhteisöissä sekä käytännönläheistä tietoa niiden soveltamisesta turvallisuustyön ja turvallisuudenhallinnan näkökulmasta. Tietoa löytyy muunmuassa turvallisuuskulttuurista, just culture:sta ja raportointikulttuurista.
Kuvituskuva: kuvassa ilmailun eri osa-alueita

Lentoliikenteen hankinnat

Traficom on asettanut julkisen palvelun velvoitteen viidelle kotimaan lentoreitille. Liikennöintivelvoitteet koskevat reittejä Helsingistä Joensuun, Jyväskylän, Kokkola-Pietarsaaren, Kemi-Tornion sekä Kajaanin lentoasemille 1.4.-31.12.2021 välisenä aikana. Julkiseen tarjouskilpailuun liittyvät ratkaisut viiden maakuntakentän lentoliikenteen osalta on tehty.
matkustajakoneen varjo lumella