Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Hae ilma-alukselle melutodistus

Ilma-aluksen aiheuttama melutaso ilmenee ilma-aluksen rekisteröintivaltion viranomaisen myöntämästä melutodistuksesta.

Melutodistuksen avulla ilma-aluksen miehistö pystyy todistamaan aluksen aiheuttaman melutason. Lentoasemat vaativat usein niille laskeutuvilta ilma-aluksilta melutodistuksen. Joillakin asemilla meluisasta koneesta on maksettava ylimääräistä melumaksua. Suomessa melumaksu peritään Helsinki-Vantaan lentoaseman yöaikaisilta (2300-0600 LMT) lentoonlähdöiltä suihkuturbiinimoottoreilla varustetuilta ilma-aluksilta.

Melutasot vaihtelevat ilma-alustyypeittäin. Suuret lentokoneet aiheuttavat eniten melua. Sallittu melutaso määritellään kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn melunormeissa ICAO Annex 16. Suomessa ja useissa muissa maissa lentäminen suihkulentokoneilla, jotka eivät täytä ICAO Annex 16, niteen I, osan 2 luvun 3 melumääräyksiä, on kielletty. Jos ilma-aluksen on osoitettu täyttävän yhdysvaltalaisen FAR Part 36:n melutasovaatimukset, täyttää se yleensä myös ICAOn vaatimukset.

Melutodistus on uusittava, jos ilma-alukseen tehdään meluun vaikuttavia muutostöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi suurimpien sallittujen massojen muutokset, moottori- tai potkurityypin muutokset ja äänenvaimentajan tai suihkumoottorin akustisten panelien muutokset.

Silloin kun Euroopan lentoturvallisuusviranomainen EASA vastaa ilma-aluksen tyyppihyväksynnästä, melutodistus voidaan myöntää vain, jos ilma-alus mahdollisine muutostöineen löytyy EASAn ylläpitämästä melutietokannasta (Ulkoinen linkki). Traficom voi tarvittaessa auttaa melutiedon saamisessa lisätyksi tietokantaan.

Jos ilma-aluksen valvonta on kansallisen lainsäädännön alainen, melutodistus voidaan myöntää myös, jos meluarvot löytyvät lentokäsikirjasta, tyyppihyväksymisasiakirjasta tai myyntimaan myöntämästä melutodistuksesta. Ellei virallisesti hyväksyttyjä meluarvoja löydy näistä asiakirjoista, on ilma-aluksen melu mitattava erikseen. Tällöin on paras turvautua johonkin akustiikka-alan yritykseen, joka on perehtynyt ICAOn melunmittausvaatimuksiin.

Melutodistushakemuksen käsittelyaika on noin viikko.

Melutodistusta voi hakea henkilö, jonka nimiin ilma-alus on rekisteröity tai rekisteröidään, tai tällaisen henkilön edustaja. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

  • uuden ilma-aluksen osalta vaatimustenmukaisuusilmoitus, josta ilmenee koneen modifikaatiostatus
  • käytetyn ilma-aluksen osalta historiatiedot, joiden avulla voidaan selvittää ilma-aluksen valmistus-, muutos- ja huoltotilanne.

Uutta melutodistusta ei tarvitse hakea omistajanvaihdoksen yhteydessä, jos ilma-alus säilyy samassa rekisterissä. Tällöin on edellytyksenä, että vanha melutodistus seuraa koneen mukana. Kun kyseessä on uusi ilma-alus tai rekisteröintivaltion vaihtaminen, on melutodistusta syytä hakea samalla kuin lentokelpoisuustodistusta (LU3530).