Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Hae lentokelpoisuustarkastajan valtuutusta

Lentokelpoisuuden tarkastajan valtuutusta voi hakea lentokonemekaanikko, jolla on käyttöoikeudellinen lupakirja tarkastettavaan ilma-alukseen, koska tarkastus tehdään vuosihuollon yhteydessä saman mekaanikon toimesta, joka antaa huoltotodisteen vuosihuollosta ML.A.904(c).

Hae valtuutusta 

Hakemuksen lähettämisen jälkeen hakijan tulee suorittaa hyväksytysti asetuksen tuntemuksen näyttökoe, sekä näyttötyö ilma-aluksen lentokelpoisuustarkastuksesta viranomaisen valvonnassa. 

Asetuksen tuntemuksen näyttökoe

Lentokelpoisuustarkastajan valtuutus edellyttää toimivaltaisen viranomaisen arvioivan valtuutusta hakevan henkilön tietämystä Liitteen Vb (Part-ML), sisällöstä liittyen

  • jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaan,
  • lentokelpoisuustarkastusten suorittamiseen ja
  • lentokelpoisuustarkastustodistusten antamiseen.

Kohdan ML.A.904(d)(1) mukaisen asetuksen tuntemuksen osoittamiseksi Traficom edellyttää tietopuolisen näyttökokeen suorittamista hyväksytysti. Näyttökokeessa on 32 valintakysymystä ja läpipääsyraja on 75%.

Asetus saa olla näyttökokeessa luettavissa.

Lentokelpoisuustarkastuksen näyttötyö

Kohdan ML.A.904(d)(2) mukaisesti hakijan tulee suorittaa hyväksytysti lentokelpoisuustarkastus viranomaisen valvonnassa. Näyttötyön ajankohdan toiveet tulee esittää valtuutushakemuksessa. Asiaa käsittelevä tarkastaja on yhteydessä hakijaan ja sopii tarkan ajankohdan näyttötyölle.

Hakemukseen tulee kirjata

  • ehdotettu näyttötyöajankohta/ajankohdat,
  • näyttötyönvastaanottopaikan sijainti, sekä
  • ilma-aluksen rekisteritunnus.

Näyttöhön käytettävään ilma-alukseen ei tarvitse olla suorittanut vuosihuoltoa. Näyttötyöstä ei kirjoiteta ARC:tä ilma-alukselle.

 

Valtuutuksen voimassaolo ja valtuutuksen uusiminen

ML.A.904 mukaisesti lentokelpoisuustarkastajan valtuutus on voimassa 5 vuotta kerrallaan (mikäli sen haltija on tehnyt vähintään yhden lentokelpoisuustarkastuksen 12 kuukauden välein. Muussa tapauksessa on tehtävä uusi lentokelpoisuustarkastus hyväksytysti viranomaisen valvonnassa.

Jos valtuutuksen voimassaolo on päättynyt, se uusitaan viideksi vuodeksi edellyttäen, että ML.A.904(d)(1) ja (d)(2) mukaiset vaatimukset (hyväksytysti suoritettu asetuksen tuntemus ja lentokelpoisuustarkastuksen näyttötyö) täytetään uudelleen. Uusimiskertojen määrää ei ole rajoitettu.

Valtuutuksen uusimista haetaan samalla lomakkeella kuin uutta lentokelpoisuustarkastajan valtuutusta.

Kustannukset

Lentokelpoisuustarkastajan (EASA -ilma-alukset) valtuutuksen kustannukset ovat maksuasetuksen 1255/2021 (23.12.2021)  liitteen mukaisesti:

5.1.9.1 Lentokelpoisuuden tarkastajan valtuutus, näyttötyön arviointi (assessment) – 200 euroa