Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Hakemus lentokelpoisuustodistuksen, rajoitetun lentokelpoisuustodistuksen tai lentokelpoisuustodistuksen vientiä varten myöntämiseksi Suomen ilma-alusrekisteriin merkitylle ilma-alukselle.

Ilma-aluksella tulee olla rekisteröintivaltion viranomaisen myöntämä lentokelpoisuusasiakirja, jotta sillä saisi lentää. Suomalaisella ilma-aluksella on oltava lentokelpoisuustodistus tai lupa ilmailuun, jos ilma-alusta käytetään ilmailuun.

Hakemuksen liitteeksi tarvittavat asiakirjat

Lentokelpoisuustodistuksen myöntäminen EASAn tyyppihyväksytyille ilma-aluksille ei yleensä edellytä katsastusta. Todistusta haetaan ilmailuviranomaiselta Hakemus lentokelpoisuustodistusta varten -lomakkeella. Sen liitteinä toimitetaan alla luetellut asiakirjat.

Muihin, kuin EASAn tyyppihyväksyntävastuun piiriin kuuluviin ilma-aluksiin sovelletaan edelleen suomalaisia määräyksiä. Kansallisen sääntelyn alaisten ilma-alusten osalta lentokelpoisuustodistuksen myöntäminen edellyttää yleensä ilmailuviranomaisen tekemää ensikatsastusta.