Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Hae lentopaikan pitolupaa

Hae lentopaikan pitolupaa

Sähköinen asiointi

Maksullinen

Lentopaikan pitolupahakemukseen tarvitaan:

  1. rakentamislupavaiheessa tarvittavat selvitykset, jos niitä ei ole aikaisemmin esitetty tai jos ne poikkeavat rakentamislupahakemuksessa esitetystä
  2. esitys lentopaikan päälliköksi nimettävästä henkilöstä sekä selvitys tämän suostumuksesta tehtävään
  3. selvitys siitä, millä tavoin lentopaikan kunnossapito järjestetään
  4. selvitys siitä, miten palo- ja pelastuspalvelu lentopaikalla järjestetään
  5. selvitys lentopaikan liikennejärjestelyistä sekä ilma- että maaliikenteen osalta
  6. ilmoitus siitä, minkälaiseen ilmailuun lentopaikkaa on tarkoitus käyttää
  7. ilmailutiedotusjärjestelmään toimitettavat tiedot.

Traficom voi pyytää lisäksi muitakin turvallisuuden tai ympäristön kannalta tarpeellisia selvityksiä.