Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Hae lentopaikan rakentamislupaa

Hae lentopaikan rakentamislupaa.

Lentopaikan rakentamislupahakemukseen tarvitaan:

1.hakijan nimi, postiosoite ja puhelinnumero
2.hakijan henkilötunnus, Y-tunnus tai yhdistysrekisterinumero
3.jos hakijana on yhteisö, sitä koskeva ote asianomaisesta julkisesta rekisteristä taikka muu vastaava selvitys hakijasta; selvityksestä on ilmettävä nimenkirjoitusoikeus
4.hakijan ehdotus lentopaikan nimeksi
5.lentopaikan sijainti merkittynä peruskartalle tai vastaavalle kartalle
6.selvitys hakijan oikeudesta maa-alueen käyttöön lentopaikkana
7.kopio ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesta ympäristöluvasta tai kopio ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetuin lain (468/1994) mukaisesta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, jos sanottu laki edellyttää arviointiselostusta
8.lentopaikkaa koskeva suunnitelmaselostus ja -piirustus, joista käyvät ilmi rakennettavat kiitotiet, kiitoalueet ja muut maarakenteet, rakennusten ja laitteiden sijainti, tulotie ja muut maaliikennejärjestelyt
9.selvitys lentopaikan lähestymis-, nousu- ja siirtymäpintojen esteettömyydestä sekä selvitys horisontaalipinnan lentoesteistä
10.ilmailumäärärys AGA M1-1 kohdassa 2.5 luetellut tiedot lentopaikasta.

Traficom voi pyytää lisäksi muitakin turvallisuuden tai ympäristön kannalta tarpeellisia selvityksiä.