Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficom myöntää vuosittain liikkumisen ohjauksen valtionavustusta liikkumisen ohjauksen hankkeille. Liikkumisen ohjauksella kannustetaan kestäviin liikkumistottumuksiin erilaisin tiedollisen ohjauksen keinoin sekä koordinoimalla ja kehittämällä palveluja.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset

Liikkumisen ohjauksen valtionavustushaku 2024 on päättynyt. Traficomin sai yhteensä 74 hakemusta, joista 15 oli kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmia. Traficom myönsi tukea yhteensä 32 liikkumisen ohjauksen hankkeelle ja 12 kunnalle kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaan. Päätökset on toimitettu sähköpostitse hakijoille. Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksina jaettiin yhteensä n. 1,2 miljoonaa euroa, joista n. 270 000 euroa kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin. Liikkumisen ohjauksen määrärahan lisäksi hankkeita voitiin tänä vuonna rahoittaa erillisellä pyöräliikenteen edistämiseen tarkoitetulla määrärahalla.

Liikkumisen ohjausta tuetaan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti julkisen henkilöliikenteen palvelujen valtionavustuksilla. Liikkumisen ohjauksen avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät tai muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt ja yhdistykset. Avustuksen toivotaan edistävän pysyvien toiminta- ja yhteistyömuotojen syntymistä seuduilla ja kunnissa. 

Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen teemat vuodelle 2024 ovat:

1) Lasten ja nuorten liikkumisen ohjaus
2) Kestävät matkaketjut
3) Kestävän liikkumisen kokonaisvaltaiset suunnitelmat
4) Liikkumisen ohjaus infrahankkeissa

Kävelyn ja/tai pyöräliikenteen edistämisohjelmien laatiminen kunnissa/seuduilla on yksi valtakunnallisen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteistä. Tänäkin vuonna on varattu oma määrärahansa kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaan. Valtionavustusta voivat hakea kunnat joko yksittäisen kunnan tai useamman kunnan (esimerkiksi kaupunkiseudun) yhteisen edistämisohjelman laatimiseen.

Vuonna 2024 alkavien hankkeiden raportointi ja maksatuksen hakeminen

3

Toimita aineisto määräaikaan mennessä

Liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeesta raportoidaan Traficomille kahdesti vuodessa 

1. 31.8.2024 mennessä (puolivuotisraportointi)

2. 31.3.2025 mennessä (loppuraportointi) 

Samassa yhteydessä myönnettyä valtionavustusta voidaan hakea maksuun.

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmat raportoidaan Traficomille kerran vuodessa 30.11.2024 mennessä.

Toimita puolivuotisraportointi/loppuraportointi sähköpostitse osoitteisiin kirjaamo@traficom.fi ja liikkumisenohjaus@traficom.fi. 

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Michaela Sannholm, puh. 029 534 6715, sähköposti etunimi.sukunimi@traficom.fi

Valtionavustuksen 2024 hakeminen

3

Toimita hakemus Traficomille

Hakemus (sisältäen hakulomakkeen, kustannusarvion ja mahdolliset muut liitteet) tuli toimittaa viimeistään marraskuun 30. päivänä 2023 sähköpostilla osoitteisiin kirjaamo@traficom.fi ja liikkumisenohjaus@traficom.fi

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Michaela Sannholm, puh. 029 534 6715, sähköposti etunimi.sukunimi@traficom.fi