Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Hae liikkumisen ohjauksen valtionavustusta

Traficom myöntää vuosittain liikkumisen ohjauksen valtionavustusta liikkumisen ohjauksen hankkeille. Liikkumisen ohjauksella kannustetaan kestäviin liikkumistottumuksiin erilaisin tiedollisen ohjauksen keinoin sekä koordinoimalla ja kehittämällä palveluja.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset

Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen 2021 hakuaika on päättynyt. Traficom sai yhteensä 76 hakemusta, joista kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin 29 hakemusta. Traficom myönsi tukea 26 liikkumisen ohjauksen hankkeelle ja 22 kunnalle kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaan. Päätökset on toimitettu sähköpostitse hakijoille. Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksina jaetaan yhteensä n. 1,15 miljoonaa euroa, joista n. 250 000 euroa on tarkoitettu kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin.

Liikkumisen ohjausta tuetaan Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti julkisen henkilöliikenteen palvelujen valtionavustuksilla. Liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttaminen. Keinoina tähän ovat tiedollinen ohjaus, markkinointi ja palvelujen kokeilu sekä kehittäminen. Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on yksityisautoilun vähentäminen sekä joukko- ja kevyen liikenteen suosion kasvattaminen. Liikkumisen ohjauksella siis kannustetaan kestäviin liikkumistottumuksiin.

Avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät tai muut yleishyödylliset yhteisöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt ja yhdistykset. Avustuksen toivotaan edistävän pysyvien toiminta- ja yhteistyömuotojen syntymistä seuduilla ja kunnissa.

Valtionavustushankkeissa valmistunutta materiaalia ja loppuraportteja on saatavissa Traficomin (Ulkoinen linkki) sekä Motivan verkkosivuilta.  (Ulkoinen linkki)

Valtionavustuksen 2021 hakeminen

1: Lue tarkemmat hakuohjeet

Hakuaika on päättynyt. Hakuohjeet ovat esillä tiedoksi ja tulevaan hakuun valmistautumista varten. Hakuohjeet päivitetään vuoden 2022 valtionavustushaun yhteydessä.

Lue huolellisesti tarkemmat alla olevat hakuohjeet 

3: Toimita hakemus Traficomille

Toimita hakemus 30.11.2020 mennessä osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi ja liikkumisenohjaus@traficom.fi

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Toni Bärman, puh. 029 534 6764, sähköposti etunimi.sukunimi@traficom.fi

Raportointi ja maksatuksen hakeminen 2021

1: Lue ohjeet

Liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeesta raportoidaan Liikenne- ja viestintävirastolle kahdesti vuodessa 31.8.2021 ja 1.2.2022 mennessä. Samassa yhteydessä myönnettyä valtionavustusta voidaan hakea maksuun.

Lue seuranta- ja raportointiohje ennen kuin lähetät raportoinnin. Raportointi lähetetään sähköpostitse osoitteisiin kirjaamo@traficom.fi ja liikkumisenohjaus@traficom.fi

Ohjeet koskevat vuoden 2021 hankkeita. Vuoden 2020 hankkeiden raportointiohje löytyy sivun alalaidasta.

3: Toimita aineisto määräaikaan mennessä

Toimita loppuraportti liitteineen sähköpostitse osoitteisiin kirjaamo@traficom.fi ja liikkumisenohjaus@traficom.fi.

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Michaela Sannholm, puh. 029 534 6715, sähköposti etunimi.sukunimi@traficom.fi

Raportointi ja maksatuksen hakeminen 2020

1: Lue ohjeet

Liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeesta raportoidaan Liikenne- ja viestintävirastolle kahdesti vuodessa 31.8.2020 ja 1.2.2021 mennessä. Samassa yhteydessä myönnettyä valtionavustusta voidaan hakea maksuun.

Lue seuranta- ja raportointiohje ennen kuin lähetät raportoinnin. Raportointi lähetetään sähköpostitse osoitteisiin kirjaamo@traficom.fi ja liikkumisenohjaus@traficom.fi

Ohjeet koskevat vuoden 2020 hankkeita. Vuoden 2021 hankkeiden ohjeet julkaistaan valtionavustuspäätösten yhteydessä, mutta 2020 ohjeisiin tutustumalla saa hyvän kuvan vaadittavasta raportoinnista.

3: Toimita aineisto määräaikaan mennessä

Toimita loppuraportti liitteineen sähköpostitse osoitteisiin kirjaamo@traficom.fi ja liikkumisenohjaus@traficom.fi

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Michaela Sannholm, puh. 029 534 6715, sähköposti etunimi.sukunimi@traficom.fi

Tietoa liikkumisen ohjauksen hankkeista, joille on myönnetty valtionavustusta

Hankkeista syntynyttä materiaalia, loppuraportteja ja muuta aineistoa on saatavilla Traficomin (Ulkoinen linkki) ja Motivan sivustolta (Ulkoinen linkki).

Koosteet hankkeista vuosittain