Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Hae liikkumisen ohjauksen valtionavustusta

Traficom myöntää vuosittain liikkumisen ohjauksen valtionavustusta liikkumisen ohjauksen hankkeille. Liikkumisen ohjauksella kannustetaan kestäviin liikkumistottumuksiin erilaisin tiedollisen ohjauksen keinoin sekä koordinoimalla ja kehittämällä palveluja.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset

Liikkumisen ohjauksen valtionavustushaku 2020 on päättynyt. Määräaikaan mennessä Liikenne- ja viestintävirasto sai yhteensä 57 hakemusta. Valtionavustusta myönnettiin yhteensä 35 hankkeelle. Hankkeiden yhteenveto löytyy tämän sivun alalaidasta.

Vuoden 2021 valtionavustushaku avataan viimeistään syyskuussa 2020. Hakuaikaa on lokakuun 2020 loppuun saakka. Valtionavustushaun aukeamisesta tiedotetaan erikseen.

Liikkumisen ohjausta tuetaan Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti julkisen henkilöliikenteen palvelujen valtionavustuksilla. Liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttaminen. Keinoina tähän ovat tiedollinen ohjaus, markkinointi ja palvelujen kokeilu sekä kehittäminen. Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on yksityisautoilun vähentäminen sekä joukko- ja kevyen liikenteen suosion kasvattaminen. Liikkumisen ohjauksella siis kannustetaan kestäviin liikkumistottumuksiin.

Avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät tai muut yleishyödylliset yhteisöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt ja yhdistykset. Avustuksen toivotaan edistävän pysyvien toiminta- ja yhteistyömuotojen syntymistä seuduilla ja kunnissa.

Valtionavustushankkeissa valmistunutta materiaalia ja loppuraportteja on saatavissa Motivan verkkosivuilta.  (Ulkoinen linkki)

Valtionavustuksen 2020 hakeminen (haku päättynyt)

1: Lue tarkemmat hakuohjeet

Haku on päättynyt tammikuussa 2020, mutta voit tututustua hakumateriaaleihin. 

3: Toimita hakemus Traficomille

Toimita hakemus 7.1.2020 mennessä osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi ja liikkumisenohjaus@traficom.fi

Raportointi ja maksatuksen hakeminen 2020

1: Lue ohjeet

Liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeesta raportoidaan Liikenne- ja viestintävirastolle kahdesti vuodessa 31.8.2020 ja 1.2.2021 mennessä. Samassa yhteydessä myönnettyä valtionavustusta voidaan hakea maksuun.

Lue seuranta- ja raportointiohje ennen kuin lähetät raportoinnin. Raportointi lähetetään sähköpostitse osoitteisiin kirjaamo@traficom.fi ja liikkumisenohjaus@traficom.fi

3: Toimita aineisto määräaikaan mennessä

Toimita loppuraportti liitteineen sähköpostitse osoitteisiin kirjaamo@traficom.fi ja liikkumisenohjaus@traficom.fi

Lisätietoja antaa Toni Bärman, puh. 029 534 6764, sähköposti etunimi.sukunimi@traficom.fi

 

 

 

Tietoa liikkumisen ohjauksen hankkeista, joille on myönnetty valtionavustusta

Hankkeista syntynyttä materiaalia, loppuraportteja ja muuta aineistoa on saatavilla Motivan sivustolta (Ulkoinen linkki).

Koosteet hankkeista vuosittain