Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Hae liikkumisen ohjauksen valtionavustusta

Traficom myöntää vuosittain liikkumisen ohjauksen valtionavustusta liikkumisen ohjauksen hankkeille. Liikkumisen ohjauksella kannustetaan kestäviin liikkumistottumuksiin erilaisin tiedollisen ohjauksen keinoin sekä koordinoimalla ja kehittämällä palveluja.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset

Liikkumisen ohjauksen valtionavustushaku 2023 on päättynyt. Traficomin sai yhteensä 67 hakemusta, joista 21 oli kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmia. Traficom myönsi tukea yhteensä 25 liikkumisen ohjauksen hankkeelle ja 12 kunnalle kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaan. Päätökset on toimitettu sähköpostitse hakijoille. Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksina jaettiin yhteensä n. 1,34 miljoonaa euroa, joista n. 300 000 euroa kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin.

Liikkumisen ohjausta tuetaan Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti julkisen henkilöliikenteen palvelujen valtionavustuksilla. Liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttaminen. Keinoina tähän ovat tiedollinen ohjaus, markkinointi ja palvelujen kokeilu sekä kehittäminen. Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on yksityisautoilun vähentäminen sekä joukkoliikenteen ja kävelyn ja pyöräliikenteen suosion kasvattaminen. Liikkumisen ohjauksella siis kannustetaan kestäviin liikkumistottumuksiin. Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen teemat vuodelle 2023 ovat:

1) Kestävät matkaketjut

2) Kestävän liikkumisen kokonaisvaltaiset suunnitelmat

3) Liikkumisen ohjaus infrahankkeissa

4) Työpaikkojen liikkumisen ohjaus

Liikkumisen ohjauksen avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät tai muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt ja yhdistykset. Avustuksen toivotaan edistävän pysyvien toiminta- ja yhteistyömuotojen syntymistä seuduilla ja kunnissa.

Kävelyn ja/tai pyöräliikenteen edistämisohjelmien laatiminen kunnissa/seuduilla on yksi valtakunnallisen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman  toimenpiteistä. Tänäkin vuonna on varattu oma määrärahansa kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaan. Valtionavustusta voivat hakea kunnat joko yksittäisen kunnan tai useamman kunnan (esimerkiksi kaupunkiseudun) yhteisen edistämisohjelman laatimiseen.

Täältä löydät avustusta saaneiden liikkumisen ohjauksen hankkeiden listan. Käynnistyvät kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmat löydät täältä .

Valtionavustushankkeissa valmistunutta materiaalia ja loppuraportteja on saatavissa Traficomin (Ulkoinen linkki) sekä Motivan verkkosivuilta.  (Ulkoinen linkki)

Raportointi ja maksatuksen hakeminen 2023

1: Lue ohjeet

Liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeesta raportoidaan Liikenne- ja viestintävirastolle kahdesti vuodessa 31.8.2023 ja 1.2.2024 mennessä. Samassa yhteydessä myönnettyä valtionavustusta voidaan hakea maksuun.

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmat raportoidaan Liikenne- ja viestintävirastolle kerran vuodessa 30.11.2023 mennessä.

Lue seuranta- ja raportointiohje ennen kuin lähetät raportoinnin. Raportointi lähetetään sähköpostitse osoitteisiin kirjaamo@traficom.fi ja liikkumisenohjaus@traficom.fi

3: Toimita aineisto määräaikaan mennessä

Toimita puolivuotisraportti/loppuraportti liitteineen sähköpostitse osoitteisiin kirjaamo@traficom.fi ja liikkumisenohjaus@traficom.fi.

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Michaela Sannholm, puh. 029 534 6715, sähköposti etunimi.sukunimi@traficom.fi

Valtionavustuksen 2023 hakeminen

1: Lue tarkemmat hakuohjeet

Liikkumisen ohjauksen valtionavustushaku on suljettu. Alla olevat hakuohjeet ja lomakkeet ovat vuoden 2023 hakukierroksen.

3: Toimita hakemus Traficomille

Haku on suljettu. Seuraava haku järjestetään syksyllä 2023.

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Michaela Sannholm, puh. 029 534 6715, sähköposti etunimi.sukunimi@traficom.fi

Tietoa liikkumisen ohjauksen hankkeista, joille on myönnetty valtionavustusta

Hankkeista syntynyttä materiaalia, loppuraportteja ja muuta aineistoa on saatavilla Traficomin (Ulkoinen linkki) ja Motivan sivustolta (Ulkoinen linkki).