Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikkumisen ohjauksella kehitetään ratkaisuja kestävään liikkumiseen

Liikkumisen ohjaus on viisaan liikkumisen edistämistä muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista sekä kasvattaa joukkoliikenteen ja muiden liikkumispalveluiden sekä kävelyn ja pyöräilyn suosiota. Traficom myöntää valtionavustuksia liikkumisen ohjauksen hankkeisiin.
pyöräilijöitä, kävelijöitä ja pyörätuolilla liikkuvia

Henkilöliikennetutkimus

Valtakunnallisella henkilöliikennetutkimuksella kerätään perustietoja suomalaisten liikkumisesta. Tietoja käytetään apuna parannettaessa liikkumismahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta sekä pyrkimyksissä vähentää liikenteen ympäristöhaittoja. Tutkimustulokset antavat liikennesuunnittelun tarvitsemaa tietoa eri kulkutavoista ja liikkumiseen vaikuttavista syistä.

Liikenteen ennusteet ja mallit

Liikenne-ennusteilla muodostetaan kuva siitä, miten ennustetut tulevaisuuden muutokset vaikuttavat ihmisten matkustustottumuksiin ja yritysten kuljetusvalintoihin. Kehitteillä oleva valtakunnallinen liikenteen mallijärjestelmä sisältää sekä henkilöliikenteen että tavaraliikenteen ennustemallit.
Liikennemarkkinat ja eri liikennemuodot kuvituskuva