Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Hae luotsauksen lupakirjaa

Luotsauksen lupakirja mahdollistaa muutoin luotsinkäyttövelvollisen aluksen kulkemisen ilman erillistä luotsia luotsattaviksi määritellyillä väylillä. Lupakirjoja ovat väyläkohtainen luotsin ohjauskirja, alus- ja väyläkohtainen linjaluotsinkirja sekä alus- ja väyläkohtainen erivapaus luotsinkäyttövelvollisuudesta.

Luotsin ohjauskirja

Luotsin ohjauskirja on väyläkohtainen lupakirja, joka antaa henkilölle luotsausoikeuden ohjauskirjaan merkityllä väylällä.

Haettaessa ensimmäistä luotsin ohjauskirjaa hakijalta edellytetään harjoittelumatkojen, Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymän tutkinnon (kolme osakoetta) ja koeluotsauksen hyväksyttyä suorittamista. Hakijalla tulee olla voimassa olevat suomalainen merikapteeninkirja tai kelpoisuustodistus ulkomaiselle merikapteeninkirjalle sekä merimieslääkärintodistus. Lisäksi hakijan on täytettävä kielitaitovaatimukset. Harjoittelumatkat ja tutkinto on suoritettava koeluotsausta edeltävien 12 kuukauden aikana.

Linjaluotsinkirja

Linjaluotsinkirja on alus- ja väyläkohtainen lupakirja, joka voidaan myöntää aluksen päällikölle tai perämiehelle. Vapautus luotsinkäytöstä edellyttää kuitenkin, että aluksen päälliköllä on linjaluotsinkirja.

Haettaessa ensimmäistä linjaluotsinkirjaa hakijalta edellytetään harjoittelumatkojen, Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymän tutkinnon (kolme osakoetta) ja koeluotsauksen hyväksyttyä suorittamista. Lisäksi hakijan on täytettävä kielitaitovaatimukset. Harjoittelumatkat ja tutkinto on suoritettava koeluotsausta edeltävien 12 kuukauden aikana.

Erivapaudet luotsinkäytöstä

Erivapaus luotsinkäyttövelvollisuudesta on alus- ja väyläkohtainen lupakirja, joka voidaan myöntää aluksen päällikölle tai perämiehelle, jos aluksen bruttovetoisuus on alle 3700. Vapautus luotsinkäytöstä edellyttää kuitenkin, että aluksen päällikölle on myönnetty erivapaus. Erivapaus voidaan myöntää joko yksittäiselle tai useammalle luotsattavaksi määritetylle väylälle tai kaikille väylille jollain rajatulla vesialueella.

Erivapautta luotsinkäyttövelvollisuudesta hakevan henkilön pätevyysvaatimus määräytyy aluksen miehitystodistuksen mukaan. Hakijalta edellytetään myös tarvittavaa suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Vaatimuksena on 12 kuukauden kokemus navigoinnista hakemuksen kohteena olevalla väylällä tai väylillä hakemusta edeltävän viiden vuoden aikana. Tästä ajasta aluskohtaista kokemusta on oltava vähintään puolet. Saimaan kanavaa koskevan erivapauden saamiseksi edellytetään lisäksi 10 harjoittelumatkaa kumpaankin suuntaan Saimaan kanavalla. Vaadittavan kokemuksen ja harjoittelumatkojen tulee olla hankittuna aluksen päällikkönä tai perämiehenä.

Halutessaan hakija voi korvata 1/3 vaaditusta kokemuksesta ja/tai harjoittelumatkoista simulaattoriharjoittelulla.

Erivapautta luotsinkäyttövelvollisuudesta hakevan henkilön on suoritettava hyväksytysti Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymä tutkinto, joka sisältää kaksi osakoetta, kirjallisen kokeen ja simulaattorissa tehtävän kokeen. Tutkintoja järjestävät alla mainitut ulkoiset palveluntarjoajat.

Koeluotsauksen tilaaminen

Koeluotsaus tulee tilata Koeluotsauksen tilaus -lomaketta käyttäen. Täytetty lomake lähetetään osoitteeseen koeluotsaus(at)traficom.fi.

Koeluotsaus tulee tilata vähintään kaksi viikkoa ennen koeluotsausta.

TIEDUSTELUT

Tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen: 
luotsausasiat(at)traficom.fi

Koeluotsauksen tilaaminen:
Koeluotsaus tulee tilata Koeluotsauksen tilaus -lomaketta käyttäen. Täytetty lomake lähetetään osoitteeseen koeluotsaus(at)traficom.fi.