Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Merenkulku

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille on tehty esitys vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan 15 km/h nopeusrajoituksen ja aallokon aiheuttamisen kiellon määräämisestä Prostvik-Kirjais-Pensar v...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille on tehty esitys vesiskootterilla ajon kieltämisestä sekä vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan, aallokonmuodostusta vähentävän nopeusrajoituksen määräämi...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut määräyksen lossin ohjausköydestä ja sitä korvaavasta ohjauslaitteistosta. Siinä määritellään liikenteen turvallisuuden kannalta keskeiset vaatimuks...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta lossin ohjausköyden ja sitä korvaavan muun laitteiston teknisistä vaatimuksista sekä menettelyistä korvaavan laitteiston...

N2000 Väylä- ja merikarttauudistus

N2000-korkeusjärjestelmään sidotut merikarttatuotteet ja väylien syvyystiedot otetaan vaiheittain käyttöön loppuvuodesta 2021 alkaen. Uudistus alkaa Perämeren alueelta ja saavuttaa täyden kattavuuden merialueella arviolta vuoden 2026 aikana. Nykyinen, merialueilla keskivedenkorkeuteen perustuva syvyystietojen vertaustaso korvataan N2000-korkeusjärjestelmään sidotulla vertaustasolla. Maankuoreen sidotun N2000-korkeusjärjestelmän käyttöönotto takaa valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti paremman syvyystietojen yhteensopivuuden.
vertaustaso muuttuu - iso