Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Merenkulku

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt päätökset julkisen palveluvelvoitteen asettamisesta huoltovarmuuden, teollisuuden tarpeiden ja liikenneyhteyksien kannalta keskeisten merireittien h...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on käynnistänyt uudet kilpailutukset merenkulun julkisen palvelun velvoitteen mukaisten merireittien hoitamiseksi nykyisen kilpailutuskauden päättyessä. Kilpa...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt päätöksen jatkaa palveluvelvoitetta Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Viron välillä huhtikuun loppuun asti.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom rajoittaa 27.3.–25.4.2021 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tie- ja raideliikenteessä sekä kotimaan meriliikenteessä liikennevälineiden suuri...

N2000 Väylä- ja merikarttauudistus

N2000-korkeusjärjestelmään sidotut merikarttatuotteet ja väylien syvyystiedot otetaan suunnitelmien mukaan vaiheittain käyttöön loppuvuodesta 2020 alkaen. Uudistus alkaa Perämeren alueelta ja saavuttaa täyden kattavuuden merialueella arviolta vuoden 2026 aikana. Nykyinen, merialueilla keskivedenkorkeuteen perustuva syvyystietojen vertaustaso korvataan N2000-korkeusjärjestelmään sidotulla vertaustasolla. Maankuoreen sidotun N2000-korkeusjärjestelmän käyttöönotto takaa valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti paremman syvyystietojen yhteensopivuuden.
vertaustaso muuttuu - iso
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille on tehty esitys vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan 15 km/h nopeusrajoituksen määräämisestä Hämmärönsalmen väylälle, Hämmärönsalmen lossin läheiselle v...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille on tehty esitys vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan 15 km/h nopeusrajoituksen ja aallokon aiheuttamisen kiellon määräämiseksi Santasaari-Kokkila väyläl...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, hyläten esityksen vesiskoottereiden ja muiden vastaavien tyyppisten vesikulkuneuvojen käytön kiellosta, määrää vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan 15 km/...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom rajoittaa tilapäisesti vesikulkuneuvojen nopeuksia Hangon ja Kasnäsin välisellä merialueella Poker Run Hanko 2021 -tapahtuman aikana. Tilapäinen nopeusrajoitu...