Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 23.5.2024 antamallaan päätöksellä sulkenut Jomalvikin kanavan vesiliikennelain 100 §:n nojalla siihen liittyvien turvallisuusnäkökohtien johdosta toistaise...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom hylkää esityksen vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan 10 km/h nopeusrajoituksen määräämisestä Sarkaveden Haukkalahdelle ja Taivallahdelle Mäntyharjun kunnassa.
Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista edellyttää laivayhtiöitä jatkossa ilmoittamaan pienten matkustaja-alusten henkilömäärät ja matkustajatiedot onnettomuustilanteiden etsintä- ja pelastusto...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille on tehty esitys vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan aallokon aiheuttamisen kiellon määrääminen Iso Lehtisen saaren ja Salmirannan väliselle vesialueell...

N2000 Väylä- ja merikarttauudistus

N2000-korkeusjärjestelmään sidotut merikarttatuotteet ja väylien syvyystiedot otetaan vaiheittain käyttöön loppuvuodesta 2021 alkaen. Uudistus alkaa Perämeren alueelta ja saavuttaa täyden kattavuuden merialueella arviolta vuoden 2026 aikana. Nykyinen, merialueilla keskivedenkorkeuteen perustuva syvyystietojen vertaustaso korvataan N2000-korkeusjärjestelmään sidotulla vertaustasolla. Maankuoreen sidotun N2000-korkeusjärjestelmän käyttöönotto takaa valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti paremman syvyystietojen yhteensopivuuden.
vertaustaso muuttuu - iso