Merenkulku

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom määrää vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan kiellon Tahkonlahdella Vuotjärvi-Syväriväylällä ja väylän ulkopuolisella vesialueella lauantaina 13.8.2022 klo 0...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom uudistaa ja kehittää Vuoksen vesistön merikarttojen tietoja. Avovesikauden aikana vuosina 2022 ja 2023 tehdään syvyysmittauksia Savonlinnan–Rantasalmen–Jorois...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille on tehty esitys moottoriveneillä ja muilla koneellisilla kulkuneuvoilla liikkumisen kieltämisestä Laakeanlammella, Lieksan Vuonisjärven kylässä. Esitetty ...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom määrää vesikulkuneuvolla liikkumisen kiellon 2.7.2022 klo 14.30-17.00 Vesijärven sataman väyläosalle sekä väylän ulkopuoliselle vesialueelle oheisen liitekart...

N2000 Väylä- ja merikarttauudistus

N2000-korkeusjärjestelmään sidotut merikarttatuotteet ja väylien syvyystiedot otetaan suunnitelmien mukaan vaiheittain käyttöön loppuvuodesta 2020 alkaen. Uudistus alkaa Perämeren alueelta ja saavuttaa täyden kattavuuden merialueella arviolta vuoden 2026 aikana. Nykyinen, merialueilla keskivedenkorkeuteen perustuva syvyystietojen vertaustaso korvataan N2000-korkeusjärjestelmään sidotulla vertaustasolla. Maankuoreen sidotun N2000-korkeusjärjestelmän käyttöönotto takaa valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti paremman syvyystietojen yhteensopivuuden.
vertaustaso muuttuu - iso
Koronatartunnat ovat lisääntyneet Suomessa merkittävästi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom käynnistää välittömästi liikenteen toimijoiden kanssa keskustelut toimenpiteistä, joilla voidaan var...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei rajoita suurinta sallittua matkustajamäärää liikennevälineissä, joilla tarjotaan kuljetuspalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Traficom k...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt päätökset julkisen palveluvelvoitteen asettamisesta huoltovarmuuden, teollisuuden tarpeiden ja liikenneyhteyksien kannalta keskeisten merireittien h...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on käynnistänyt uudet kilpailutukset merenkulun julkisen palvelun velvoitteen mukaisten merireittien hoitamiseksi nykyisen kilpailutuskauden päättyessä. Kilpa...