Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Merenkulku

Laadukkaat ja yhä nopeammat viestintäverkot ja niiden kautta välitetty tieto ovat alusta uusille palveluille, sovelluksille ja innovaatioille niin elinkeinoelämän kuin kuluttajienkin tarpeisiin. Li...
Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n meriympäristön suojelukomitean istunnossa Lontoossa 12.–16.12.2022 neuvoteltiin IMO:n alustavan kasvihuonekaasustrategian päivityksestä sekä lukuisista muist...
Miten merenkulun päästöt saadaan alas? Miten uusista teknologioista saadaan kaikki irti, jotta meriliikenne on entistä turvallisempaa? Suomelle näiden kysymysten ratkaiseminen on tärkeää. Siksi Suo...
Nestemäisiä irtolasteja eli kemikaaleja kuljettavien säiliöalusten tankinpesun yhteydessä mereen voi päätyä yhdellä kertaa satojakin litroja haitallisia ja vaarallisia kemikaaleja. John Nurmisen Sä...

N2000 Väylä- ja merikarttauudistus

N2000-korkeusjärjestelmään sidotut merikarttatuotteet ja väylien syvyystiedot otetaan vaiheittain käyttöön loppuvuodesta 2021 alkaen. Uudistus alkaa Perämeren alueelta ja saavuttaa täyden kattavuuden merialueella arviolta vuoden 2026 aikana. Nykyinen, merialueilla keskivedenkorkeuteen perustuva syvyystietojen vertaustaso korvataan N2000-korkeusjärjestelmään sidotulla vertaustasolla. Maankuoreen sidotun N2000-korkeusjärjestelmän käyttöönotto takaa valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti paremman syvyystietojen yhteensopivuuden.
vertaustaso muuttuu - iso