Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Merenkulku

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt päätökset 31.12.2020 laivaliikenteen julkisen palvelun velvoitteiden jatkamisesta Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Viron välillä edellisten velvoitt...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom jatkaa merenkulun julkisen palvelun velvoitteen mukaisten, mahdollisesti koronatukea tarvitsevien laivareittien kilpailutuksia. Nyt kilpailutus on avattu Vaas...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on asettanut uuden liikennöintivelvoitteen Helsingin ja Tallinnan välille. Nyt tehty päätös on osa viime viikolla tehtyjä Helsingin ja Tallinnan liikenteen li...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt päätöksen laivaliikenteen liikennöintivelvoitteen asettamisesta Helsingin ja Tallinnan välille. Päätös vähentää koronatilanteesta meriliikenneyhteyk...

N2000 Väylä- ja merikarttauudistus

N2000-korkeusjärjestelmään sidotut merikarttatuotteet ja väylien syvyystiedot otetaan suunnitelmien mukaan vaiheittain käyttöön loppuvuodesta 2020 alkaen. Uudistus alkaa Perämeren alueelta ja saavuttaa täyden kattavuuden merialueella arviolta vuoden 2026 aikana. Nykyinen, merialueilla keskivedenkorkeuteen perustuva syvyystietojen vertaustaso korvataan N2000-korkeusjärjestelmään sidotulla vertaustasolla. Maankuoreen sidotun N2000-korkeusjärjestelmän käyttöönotto takaa valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti paremman syvyystietojen yhteensopivuuden.
vertaustaso muuttuu - iso
Meriliikenteen ilmoituspalvelu tulee olemaan kansallinen "single window" meriliikenteen ilmoitusten antamiseksi. Palvelu perustuu EU-asetukseen*, jonka avulla ilmoittaminen harmonisoidaan EU-alueel...
Liikenne-ja viestintävirasto (Traficom) on 28.5.2020 antamallaan päätöksellä peruuttanut Balt Line Services Oy:lle myönnetyn tavaraliikenteen yhteisöluvan sekä sille myönnetyt oikeaksi todistetut j...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt päätökset 31.12.2020 laivaliikenteen julkisen palvelun velvoitteiden jatkamisesta Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Viron välillä edellisten velvoitt...
Mitä liikenteen palveluita ja palvelutasovaatimuksia nykyiset ja tulevat 4G-/5G-verkot voivat toteuttaa? Mitä teknisiä vaatimuksia (esimerkiksi lataus-, lähetysnopeus, viive ja saatavuus) liikentee...