Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Merenkulku

Tähän uutiseen on koottu merenkulkijoita ja merenkulkualaa koskevat koronavirustilanteeseen liittyvät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin uutiset sekä muita alalle hyödyllisiä linkkejä yhteen.
Koronavirustilanteen takia Traficom myöntää jatkoaikaa tarvittaessa alusten katsastuksiin ja mm. ISM- ja ISPS-todistuksiin.
Koronaviruspandemian vuoksi meriradiotutkinnonpito on toistaiseksi keskeytetty kaikkien tutkintotasojen osalta koko Suomessa. Tutkintotoiminnon keskeyttämisellä on vaikutusta myös uusien alusten ra...
Koronaviruspandemia vaikuttaa alusten miehistönvaihtoon sekä merenkulkijoiden kurssien ja kertauskurssien järjestämiseen, mikä voi vaikuttaa pätevyyksien ja merimieslääkärintodistusten uusimiseen. ...

N2000 Väylä- ja merikarttauudistus

N2000-korkeusjärjestelmään sidotut merikarttatuotteet ja väylien syvyystiedot otetaan suunnitelmien mukaan vaiheittain käyttöön loppuvuodesta 2020 alkaen. Uudistus alkaa Perämeren alueelta ja saavuttaa täyden kattavuuden merialueella arviolta vuoden 2026 aikana. Nykyinen, merialueilla keskivedenkorkeuteen perustuva syvyystietojen vertaustaso korvataan N2000-korkeusjärjestelmään sidotulla vertaustasolla. Maankuoreen sidotun N2000-korkeusjärjestelmän käyttöönotto takaa valtakunnallisesti ja myös kansainvälisesti paremman syvyystietojen yhteensopivuuden.
vertaustaso muuttuu - iso
Tähän uutiseen on koottu merenkulkijoita ja merenkulkualaa koskevat koronavirustilanteeseen liittyvät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin uutiset sekä muita alalle hyödyllisiä linkkejä yhteen.

Säädösseuranta viikko 14/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta "viitoitusjärjestelmä ja merenkulun turvalaitteet”.
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta ”vesiliikennemerkit ja valo-opasteet sekä johtojen ja kaapeleiden merkitseminen”