Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Hae lupaa ilmailuun EASA:n sääntelyn alaiselle ilma-alukselle

Lupa ilmailuun tarvitaan silloin, kun lentokelpoisuustodistus ei jostain syystä ole voimassa tai sitä ei voida myöntää, mutta tästä huolimatta ilma-aluksella on tarve lentää ja voidaan lentää turvallisesti annettujen lentoehtojen puitteissa, kuten esimerkiksi tarvittaessa siirtolentolupa lentokelpoisuustarkastukseen edellisen lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen päästyä jo vanhenemaan.

Saadaksesi luvan ilmailuun sinun tulee täyttää hakemus, joka lähetetään Traficomiin.

Huom! Luvan hakijana kannattaa yleensä olla se, joka hallinnoi ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta, eli tietää ilma-aluksen huoltotilanteen huolto-ohjelmaan nähden ja vastaa lentokelpoisuustilanteesta luvan voimassaoloaikana.

Lentoehtojen hyväksyntä haetaan Traficomilta tai EASAlta

Lupaan ilmailuun liittyy aina lentoehdot, joiden hyväksyntää haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksessa hakija ehdottaa lentoehtoja, joita noudattamalla aiottujen lentojen turvallisuus voidaan varmistaa lentokelpoisuudessa olevasta puutteesta huolimatta.

Lentoehdot hyväksyy useimmiten Traficom. Näin on esimerkiksi silloin, kun

  • lentokelpoisuustodistus tai lentokelpoisuuden tarkastustodistus on umpeutunut
  • huolto-ohjelman mukainen määräaikaishuoltojakso (ei lentokelpoisuusrajoituksena oleva) on umpeutunut
  • kyseessä on suunnittelultaan hyväksytyn uuden ilma-aluksen luovutus tai maasta vienti
  • halutaan osoittaa, että ilma-alus tai ilma-alustyyppi jatkuvasti täyttää EASAn aikaisemmin hyväksymän standardin (rajoitetun) lentokelpoisuustodistuksen myöntämistä tai uudelleenmyöntämistä varten.

Lentoehtojen hyväksyntä haetaan EASAlta silloin, kun ne liittyvät ilma-aluksen suunnittelun turvallisuuteen. Nämä tapaukset on määritelty seuraavasti:

  1. Ilma-alus ei ole hyväksytyn suunnitelman mukainen.
  2. Lentokelpoisuusrajoitusta, tyyppihyväksyntään liittyvää huoltovaatimusta tai lentokelpoisuusmääräystä ei ole noudatettu.
  3. Aiotut lennot tapahtuvat sallittujen suoritusarvojen ulkopuolella.

Käytä tätä hakemusta silloin, kun haet Traficomilta sekä lupaa ilmailuun, että lentoehtojen hyväksyntää. Traficom voi hyväksyä lentoehdot silloin, kun ilma-aluksessa ei ole suunnittelun turvallisuuteen liittyviä lentokelpoisuuden puutteita, kuten lentokelpoisuusmääräyksen suorittamisjankohdan tai lentokelpoisuusrajoituksena olevan huoltojakson ylityksiä, eikä sellaisia vikoja, joita ei voi siirtää minimivarusteluettelon mukaisesti.

Käytä tätä hakemusta silloin, kun sinulla on jo hyväksytyt lentoehdot, tai haet lentoehtojen hyväksyntää EASA:lta.

Käytä tätä hakemusta silloin, kun ilma-aluksen lentokelpoisuudessa on suunnittelun turvallisuuteen liittyviä puutteita. Lähetä hakemus lomakkeessa mainittuun osoitteeseen EASA:an - älä lähetä hakemusta Traficomiin. EASA voi periä hakemuksen käsittelystä oman hinnastonsa mukaisen maksun.

Hae lisäksi lupaa ilmailuun Traficomilta. Kun olet saanut EASA:lta hyväksynnän lentoehdoille, lähetä siitä kopio Traficomiin.