Hae lupaa lentoesteelle

Ilmailulle mahdollisesti vaaraa aiheuttavan laitteen, rakennuksen, rakennelman ja merkin asettamiseen tarvitaan lentoestelupa.

Ilmailulain 158§ mukaista lentoestelupaa varten tulee hakijan ensin pyytää ilmaliikennepalvelujen tarjoajan Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n (ANS Finland) lentoestelausunto. Lausunnon hakemisesta löytyy lisätietoja Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n verkkosivuilta. (Ulkoinen linkki)

Merialueelle (alue heti meren rannasta alkaen) sijoitettavan tuulivoimalan osalta esteen pystyttäjän tulee hankkia myös rajavartiolaitoksen lausunto.

Haettaessa lentoestelupaa Traficomilta tulee Fintraffic Lennonvarmistus Oy:ltä saatu lausunto liittää hakemukseen.

Lupahakemuksen käsittelyaika on tapauskohtainen. Lupamaksu on maksuasetuksen mukainen. Fintraffic Lennonvarmistus Oy veloittaa tekemistään lentoestelausunnoista erillisesti.

Ohje tuulivoimaloiden päivämerkintään, lentoestevaloihin sekä valojen ryhmitykseen

Usein esitettyjä kysymyksiä