Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Hae lupaa lentoesteelle

Ilmailulle mahdollisesti vaaraa aiheuttavan laitteen, rakennuksen, rakennelman ja merkin asettamiseen tarvitaan lentoestelupa.

Ilmailulain 158§ mukaista lentoestelupaa varten tulee hakijan ensin pyytää ilmaliikennepalvelujen tarjoajan Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n (ANS Finland) lentoestelausunto. Lausunnon hakemisesta löytyy lisätietoja Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n verkkosivuilta. (Ulkoinen linkki)

Merialueelle (alue heti meren rannasta alkaen) sijoitettavan tuulivoimalan osalta esteen pystyttäjän tulee hankkia myös rajavartiolaitoksen lausunto.

Haettaessa lentoestelupaa Traficomilta tulee Fintraffic Lennonvarmistus Oy:ltä saatu lausunto liittää hakemukseen.

Lupahakemuksen käsittelyaika on tapauskohtainen. Lupamaksu on maksuasetuksen mukainen. Fintraffic Lennonvarmistus Oy veloittaa tekemistään lentoestelausunnoista erillisesti.

Ohje tuulivoimaloiden päivämerkintään, lentoestevaloihin sekä valojen ryhmitykseen

Usein esitettyjä kysymyksiä