Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Rautatieliikenteen kuljettajan lupakirjan hakeminen ja ylläpito

Kuljettajan lupakirja on osoitus siitä, että henkilöllä on kuljettamiseen tarvittava yleinen pätevyys. Lupakirja vahvistaa, että henkilö täyttää terveydentilaltaan ja psykologisilta ominaisuuksiltaan lain vähimmäisvaatimukset ja on soveltuva kuljettajaksi. Kuljettajan on aina pidettävä lupakirjaa mukanaan liikennöidessään.

Kuljettajan lupakirjan hakeminen

1

Läpäise rautatiepsykologin arviointi soveltuvuudesta ja rautatielääkärin arviointi sopivuudesta kuljettajan tehtävään.

Arviointeja tekevät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin hyväksymät rautatiepsykologit ja rautatielääkärit. Voit hakeutua arviointeihin itsenäisesti tai toiminnanharjoittajan rekrytoinnin kautta.

4

Hae lupakirjaa

Lupakirjaa haetaan numeroidulla paperisella hakemuslomakkeella (ei lomakekopiolla). Hakemuslomakkeita voi tilata lomakkeella RU5412. (Ulkoinen linkki)

Lupakirjaa voi hakea työntekijä itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Lupakirjan saamiseksi hakijan tulee toimittaa kirjallinen hakemus (lomakkeet RU5400sr ja RU5441sr) Traficomiin.

Hakemukseen on liitettävä asiakirjat:

  • kopio todistuksesta, josta käy ilmi vähintään 2. asteen koulutuksen suorittaminen
  • kopio oppilaitoksen todistuksesta vaaditun lupakirjaa koskevan koulutusohjelman suorittamisesta
  • kopio näytön vastaanottajan todistuksesta lupakirjaa koskevan näytön hyväksytystä suorittamisesta
  • rautatielääkärin puoltava lääkärinlausunto henkilön sopivuudesta tehtävään
  • rautatiepsykologin puoltava lausunto henkilön soveltuvuudesta tehtävään
  • kopio passista tai muusta virallisesta henkilötodistuksesta; myös kopio ajokortista kelpaa
  • hakemuslomakkeelle allekirjoitus, passivalokuva ja nimikirjoitusnäyte
    • Huom! Liimaa valokuva lomakkeen mukana tulevan liimalapun liimalla tai paperiliimalla. Älä käytä teippiä.
5

Lupahakemuksen käsittely

Traficom käsittelee hakemuksen yhden kuukauden kuluessa siitä, kun virastoon on toimitettu kaikki yllä luetellut asiakirjat. Otathan huomioon, että hakemuksen käsittely etenee sujuvasti, kun siinä ovat kaikki tarvittavat liitteet mukana.

 

6

Luvan myöntäminen

Traficom lähettää myönnetystä luvasta hakijalle/asiamiehelle/ toiminnanharjoittajalle väliaikaisen luvan tekstiviestillä/sähköpostilla hakijan hakemuksessa ilmoittamaan matkapuhelimeen/sähköpostiin. Väliaikainen lupa on voimassa kunnes kuljettajan lupakirja on toimitettu postitse.

Kuljettajan lupakirja (muovikortti) toimitetaan postitse hakijan hakemuksessa ilmoittamaan osoitteeseen 2-3 viikon kuluessa luvan myöntämisestä.

7

Pidä lupakirja mukanasi aina kuljettajan työtä tehdessäsi

Kuljettajan lupakirja