Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Raideliikenne

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei rajoita liikennevälineiden suurinta sallittua matkustajamäärää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella. Viraston arvion mukaan tartuntatautilain...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 15.4.2021 antanut tartuntatautilain (1227/2016) 58 f §:n mukaisen päätöksen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueelle. Päätöstä ei ole muulla ta...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on rajoittanut 25.3.–23.4.2021 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella tie- ja raideliikenteessä liikennevälineiden suurinta sallittua matku...

Säädösseuranta viikko 13/2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Raideliikenteen turvallisuusohjelma

Raideliikenteen turvallisuusohjelma on Traficomin ohjelma, jolla virasto pyrkii osaltaan edistämään raideliikenteen kokonaisturvallisuutta. Raideliikenteen kokonaisturvallisuuden parantamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kukin raideliikenteen toimija vastaa toimintansa turvallisuudesta kokonaisuutena, siten kuin sääntelyssä ja toimijan turvallisuusjohtamisjärjestelmässä tai turvallisuuden hallintajärjestelmässä kuvataan.