Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Raideliikenne

Kolme neljäsosaa suomalaisista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä matkojen toimivuuteen ja turvallisuuteen yleisesti. Tyytyväisyys on säilynyt lähes ennallaan suurilla ja keskisuurilla kaupunk...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa rautatiejärjestelmässä (TRAFICOM/364417/03.04.02.00/2023) koskevan määräyksen. Määräys on tullut voimaan...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut seuraavan määräyshankepäätöksen: Raideliikenteen häiriöiden ilmoittaminen TRAFICOM/72302/03.04.02.00/2024. Määräyshankepäätöksen myötä 3.2.2022 ...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut selvityksen 13.2.2024 kaukojunaliikenteen keskeyttämiseen johtaneesta ratavauriosta, siihen liittyvistä tapahtumista ja syistä. Selvityksessä tu...

Rautatiemarkkinoille.fi

Olemme keränneet näille sivuille kaiken sen tiedon, jota tarvitaan suunniteltaessa toiminnan aloittamista Suomen rataverkolla.
Juna asemalla