Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Raideliikenne

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut määräyksen henkilöliikenteen liikkumispalveluiden kysyntä- ja tarjontatietojen ja taksipalveluiden hintatietojen ilmoittamisesta Traficomille. Kerä...
Valtakunnallinen, viranomaisyhteistyönä toteutettu #TaasMennään-joukkoliikennekampanja käynnistyy perjantaina 5.11.2021. Kampanjan tarkoituksena on kannustaa matkustajia palaamaan takaisin joukkoli...
Suomen rautatieturvallisuuden tilanne on edelleen hyvä ja erityisesti matkustajaturvallisuus on erinomaisella tasolla. Tämä selviää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin rautateiden turvallisuud...
Turun Tunnin Juna Oy aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Rautatiemarkkinoille.fi

Olemme keränneet näille sivuille kaiken sen tiedon, jota tarvitaan suunniteltaessa toiminnan aloittamista Suomen rataverkolla.
Juna asemalla

Raideliikenteen turvallisuusohjelma

Raideliikenteen turvallisuusohjelma on Traficomin ohjelma, jolla virasto pyrkii osaltaan edistämään raideliikenteen kokonaisturvallisuutta. Raideliikenteen kokonaisturvallisuuden parantamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kukin raideliikenteen toimija vastaa toimintansa turvallisuudesta kokonaisuutena, siten kuin sääntelyssä ja toimijan turvallisuusjohtamisjärjestelmässä tai turvallisuuden hallintajärjestelmässä kuvataan.