Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko
Koronapandemian aikana henkilöautoilun suosio kasvoi ja joukkoliikennettä käytettiin vähemmän. Nyt joukkoliikenteen käyttö on palannut aiemmalle tasolle ja raideliikenteen käyttö ylittää jo 2016 ta...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja raideliikenteen häiriöiden ilmoittamista koskevan määräyksen luonnoksesta.
Raideliikenteen säädösseurannan luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut keskeiset raideliikennettä koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja Euroop...

Määräys: Yksityisraiteiden hallinta

Liikenne- ja viestintävirasto on antanut yksityisraiteiden hallintaa koskevan määräyksen TRAFICOM/542355/03.04.02.00/2023. Määräys on tullut voimaan 21.5.2024.

Rautatiemarkkinoille.fi

Olemme keränneet näille sivuille kaiken sen tiedon, jota tarvitaan suunniteltaessa toiminnan aloittamista Suomen rataverkolla.
Juna asemalla