Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Raideliikenne

Säädösseuranta kesäkuu 2021

Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta: henkilöliikenteen palvelujen kysyntä- ja tarjontatiedot ja taksiliikenteen palvelujen hintatiedot.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut 26.5.2021 määräykset Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä (VAK-tie) ja Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä (VAK-rautatie).

Rautatiemarkkinoille.fi

Olemme keränneet näille sivuille kaiken sen tiedon, jota tarvitaan suunniteltaessa toiminnan aloittamista Suomen rataverkolla.
Juna asemalla

Raideliikenteen turvallisuusohjelma

Raideliikenteen turvallisuusohjelma on Traficomin ohjelma, jolla virasto pyrkii osaltaan edistämään raideliikenteen kokonaisturvallisuutta. Raideliikenteen kokonaisturvallisuuden parantamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kukin raideliikenteen toimija vastaa toimintansa turvallisuudesta kokonaisuutena, siten kuin sääntelyssä ja toimijan turvallisuusjohtamisjärjestelmässä tai turvallisuuden hallintajärjestelmässä kuvataan.