Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Raideliikenne

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom haluaa selvittää sidosryhmien mielipiteitä koskien CEF Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility) Liikenne -sidosryhmäyhteistyön vaikuttavuutta ja kehitt...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja käyttötoiminta ja liikenteen hallinta rautatiejärjestelmässä määräyksen luonnoksesta.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja rautatieyrityksen toimilupaa koskevan määräyksen luonnoksesta.
Liikenne- ja viestintävirasto on antanut uuden määräyksen koskien Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmää.

Rautatiemarkkinoille.fi

Olemme keränneet näille sivuille kaiken sen tiedon, jota tarvitaan suunniteltaessa toiminnan aloittamista Suomen rataverkolla.
Juna asemalla