Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Raideliikenne

Säädösseuranta viikko 28/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Säädösseuranta viikko 27/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.
Liikenne- ja viestintävirasto on 23.6.2020 päätöksellään TRAFICOM/150096/05.02.03.02/2020 hyväksynyt Metsä Fibre Oy:n laatiman ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Sahansaaren yksityisrai...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vuosien 2020–2022 raideliikenteen turvallisuusohjelman tärkeimpiä päämääriä ovat turvallisuuden ja toimintavarmuuden parantaminen. Osana turvallisuusohjelma...

Raideliikenteen turvallisuusohjelma

Raideliikenteen turvallisuusohjelma on Traficomin ohjelma, jolla virasto pyrkii osaltaan edistämään raideliikenteen kokonaisturvallisuutta. Raideliikenteen kokonaisturvallisuuden parantamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kukin raideliikenteen toimija vastaa toimintansa turvallisuudesta kokonaisuutena, siten kuin sääntelyssä ja toimijan turvallisuusjohtamisjärjestelmässä tai turvallisuuden hallintajärjestelmässä kuvataan.