Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Raideliikenne

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on yhdessä Väyläviraston kanssa päivittänyt liikenneverkon strategisen tilannekuvan. Se on julkaistu 21.1.2021. Tilannekuvassa tarkastellaan sekä valtion väyl...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom jatkaa työtä raideliikennejärjestelmän turvallisuuden ja toimintavarmuuden kehittämiseksi. Toimiva raideliikenne palvelee myös kestävän liikkumisen edistämist...
Mitä liikenteen palveluita ja palvelutasovaatimuksia nykyiset ja tulevat 4G-/5G-verkot voivat toteuttaa? Mitä teknisiä vaatimuksia (esimerkiksi lataus-, lähetysnopeus, viive ja saatavuus) liikentee...

Raideliikenteen turvallisuusohjelma

Raideliikenteen turvallisuusohjelma on Traficomin ohjelma, jolla virasto pyrkii osaltaan edistämään raideliikenteen kokonaisturvallisuutta. Raideliikenteen kokonaisturvallisuuden parantamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kukin raideliikenteen toimija vastaa toimintansa turvallisuudesta kokonaisuutena, siten kuin sääntelyssä ja toimijan turvallisuusjohtamisjärjestelmässä tai turvallisuuden hallintajärjestelmässä kuvataan.