Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Lupakirjaan tai lisätodistukseen liittyviä näyttöjä voi ottaa vastaan ainoastaan Traficomin tehtävään hyväksymä näytönvastaanottaja.

Kuljettajan osaamisen varmistamiseen tähtäävien näyttöjen vastaanottaminen jakaantuu kolmeen osaan; lupakirja, lisätodistus (kalusto) ja lisätodistus (rata).

Traficom ylläpitää luetteloa hyväksymistään näytönvastaanottajista ja heidän hyväksynnän laajuudesta.

Traficomin hyväksynnän saaneet näytönvastaanottajat (Ulkoinen linkki)

Näytönvastaanottajan hyväksynnän hakeminen

1

Perehdy näytönvastaanottajia koskevaan yhteiseurooppalaiseen ja kansalliseen lainsäädäntöön

Näytönvastaanottajan hyväksyntä on henkilölle myönnettävä hyväksyntä. Tiedosta, mitä vaatimustenmukainen toiminta edellyttää.

2

Tee hakemus ja toimita se Traficomille

Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Oma asiointi -asiointipalvelussa (Ulkoinen linkki). Tunnistaudu ja valitse asiointiroolisi. Lomake löytyy kohdasta raideliikenteen toimijat. 

Hakemuksen voi tehdä myös pdf-hakemuslomakkeella (Ulkoinen linkki), joka toimitetaan liitteineen osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai postitse lomakkeella näkyvään osoitteeseen.

 

3

Hakemuksen käsittely ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

Traficom tarkastaa, että hakemuksessa ja sen liitteissä on riittävät tiedot hakemuksen käsittelyä varten, ja pyytää tarvittaessa lisätietoja, jotta vaatimustenmukaisuuden arviointi voidaan aloittaa.

4

Päätös hyväksynnästä

Päätös hyväksynnästä tehdään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun Traficomille on toimitettu kaikki hyväksynnän edellyttämät tiedot.

Näytönvastaanottajan hyväksyntä on voimassa enintään viisi vuotta.