Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Hae sanomalehtijakelun valtionavustusta

Sanomalehtien jakelutukea koskevaa valtionavustusta haetaan Traficomin laatimalla hakemuslomakkeella. Lomakkeelle merkitään haettava avustussumma sekä alustava arvio aluekohtaisesti määritellystä avustuksen kohteena olevasta julkisesta palveluvelvoitteesta hakijalle aiheutuvista nettokustannuksista. Avustusta on haettava viimeistään 20.8.2023.

Helmikuussa 2023 vahvistetun postilain muutoksen myötä nykyisestä postin yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä keräilystä ja jakelusta siirrytään kolmepäiväiseen keräilyyn ja jakeluun 1.10.2023. Muutoksen myötä otetaan käyttöön määräaikainen sanomalehtijakelua koskeva valtionavustus. Avustuksen tarkoituksena on luoda edellytyksiä sanomalehtijakelun jatkuvuudelle viitenä arkipäivänä viikossa alueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa eikä saatavilla täysin kattavaa viisipäiväistä varhaisjakelua.

Sanomalehtijakelua koskevaa valtionavustusta varten järjestetään valintamenettely, jossa kullekin avustuskelpoiselle alueelle valitaan yksi jakeluyritys. Avustuskelpoisen alueen jakeluyritykseksi valitaan hakija, joka sitoutuu jakamaan avustuksen piiriin kuuluvat sanomalehdet tiistaisin ja torstaisin pienimmällä avustussummalla. 

Avustuksen saaja voi vapaasti jakaa samassa jakelussa myös muita jakelutuotteita, joiden jakeluhinta on vapaasti yrityksen päätettävissä. Avustuksensaaja on tällöin velvollinen pitämään erilliskirjanpitoa avustuksen kohteena olevasta jakelutoiminnasta.

Avustuskausi alkaa 1.10.2023 ja päättyy 30.9.2024. Avustuskaudelle on käytettävissä avustusta 15 miljoonaa euroa, joka on kohdennettu avustuskelpoisille alueille. Kullekin alueelle voi hakea avustusta enintään sille osoitetun avustuksen enimmäismäärän verran. Hakuaika päättyy 20.8.2023.

Hakijan tulee täyttää lainsäädännössä ja hakuehdoissa asetetut kelpoisuusehdot. Valittavalla jakeluyrityksellä tulee mm. olla toimintaan soveltuva kokemus ja henkilöstö, jotta se voi vastata avustuksen kohteena olevasta jakelutoiminnasta.

Kysymykset ja yhteydenotot pyydetään lähettämään osoitteiseen jakelutuki@traficom.fi

Lisätietoa avustuksesta ja hakemisesta

Osallistu valintamenettelyyn

1

Ennen hakemista

Tarkista lainsäädännössä ja hakuehdoissa asetetut kelpoisuusehdot.

3

Hakemusten arviointi

Kullekin avustuskelpoiselle alueelle valitaan yksi jakeluyritys. Avustuskelpoisen alueen jakeluyritykseksi valitaan ensisijaisesti hakija, joka sitoutuu jakamaan avustuksen piiriin kuuluvat sanomalehdet pienimmällä avustussummalla.

Ensisijaisena valintaperusteena on haettavan valtionavustuksen määrä. Yleiset edellytykset täyttävä yritys, joka tarjoutuu julkisen palveluvelvoitteen hoitamiseen pienimmällä tukisummalla, tulee valituksi. Tilanteessa, jossa matalinta tukisummaa hakee useampi yritys, noudatetaan toissijaisia valintakriteerejä.

Avustus myönnetään avustusaluekohtaisesti hakijalle, joka sitoutuu tarjouksessaan postilain 35 b §:ssä säädettyyn julkisen palveluvelvoitteen mukaiseen ja postilain 2 §:n 11 kohdan mukaisten sanomalehtien jakeluun matalimmilla nettokustannuksilla mukaan lukien kohtuullinen voitto.

Toissijaisena valintaperusteena käytetään tarvittaessa avustusten tasapuolista jakautumista sekä hakijoiden laadullisten kriteerien arviointia, kuten liiketoimintasuunnitelmassa esiin tuotua toiminnan jatkuvuuden varmistamista.

4

Avustuksen maksaminen

Valituille jakeluyrityksille voidaan valintamenettelyn jälkeen myöntää avustusalue kohtaisesti valtionavustusta sanomalehtijakeluun. Avustuksen enimmäismäärä on hakijan avustussumma.

Avustus maksetaan kahdessa erässä. Avustuksesta 50 % maksetaan, kun avustuspäätös on tehty. Loput avustuksesta maksetaan, kun avustuksen saaja on toimittanut Traficomille hyväksyttävän selvityksen syntyneistä kustannuksista. 

5

Palveluvelvoitteen päätyttyä

Avustuksen saajan on toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle selvitys avustuksen käytöstä avustuspäätöksessä määriteltyyn päivämäärään mennessä. Selvitykseen on liitettävä myös avustuksen saajan viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase.