Hae valtionavustusta lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on julkistanut haettavaksi valtionavustukset Finavia Oyj:n lento-asemaverkoston ulkopuolisten alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin vuodelle 2022. Avustuksiin on käytettävissä 900 000 euron määräraha. Kyseessä on harkinnanvarainen avustus.

Avustus on suunnattu alueellisten lentoasemien ylläpitoon ja kehittämiseen, mikä osaltaan tukee alueellisia yhteyksiä ja parantaa alueellista saavutettavuutta. Hakemusten arvioinnin painopiste on matkustaja- ja reittiliikenteen edistämisessä ja niitä tukevissa toimenpiteissä.

Myönnettävän avustuksen edellytyksenä on, että lentoasemalla on säännöllistä (toistuvaa) reitti- ja/tai tilausliikennettä suomalaisiin tai ulkomaisiin kohteisiin tai kohteista.

Avustusta ei ole tarkoitettu alueellisen lentoasematoiminnan suunnitteluun tai aloittamiseen vaan jo käynnissä olevan toiminnan jatkumiseen ja kehittämiseen.

Ilmoitus ja hakuohjeet koskien alueellisia lentoasemia

Avustuksen hakeminen

2: Toimita hakemus Traficomiin

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa viimeistään 29.4. kello 16.15. mennessä osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320,  00059 TRAFICOM tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi.

Hakemukseen pyydetään merkitsemään asian viitenumero TRAFICOM/119691/05.00.14.09/2022.

Hakemuksen liitteineen voi toimittaa suomen- tai ruotsinkielisenä.

3: Päätökset ja niistä ilmoittaminen

Hakemusten käsittelyn jälkeen Traficom ilmoittaa hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä lähettämällä päätöksen sähköpostitse hakijan hakemuksessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Lisätietojen pyytäminen

Mahdolliset kysymykset hakuprosessiin liittyen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen lentopaikat.valtionavustus@traficom.fi