Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilma-aluksen omistaja voi hakea ilma-aluksen poistamista liikenneasioiden rekisteristä. Kiinnitettyä ilma-alusta ei voi poistaa rekisteristä ennen ilma-aluskiinnityksen kuolettamista (ks. ilma-aluskiinnitykset ). Rekisteristä poistettua ilma-alusta ei voi käyttää ilmailuun ennen uudelleen rekisteröintiä. Vahvistuksena ilma-aluksen poistamisesta Suomen ilma-alusrekisteristä annetaan omistajalle todistus rekisteristä poistamisesta (Certificate of Deregistration). Mikäli ilma-alus poistetaan rekisteristä sen vuoksi, että se rekisteröidään toiseen valtioon, lähettää Traficom todistuksen sähköisesti myös kyseisen valtion rekisteriviranomaiselle.

Huom! Miehittämättömien ilma-alusten sääntely poikkeaa miehitettyjä ilma-aluksia koskevasta sääntelystä. Toistaiseksi vain miehitetty ilma-alus on mahdollista rekisteröidä. Miehittämättömille ilma-aluksille vaaditaan käyttäjän rekisteröinti. (Ulkoinen linkki)

Hakemuksen tarvittavine liitteineen voi lähettää postitse tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo (at) traficom.fi .

Hakemuksessa tulee antaa selvitys siitä, minkä vuoksi ilma-alus halutaan poistaa rekisteristä. Mikäli rekisteristä poistoa haetaan ulkomaille tapahtuvan myynnin vuoksi, tulee hakemuksessa mainita, mihin maahan ilma-alus on myyty, jotta Traficom voi välittää tiedon rekisteristä poistosta kyseisen maan viranomaiselle.

Mikäli ilma-aluksella on useita omistajia, tulee kaikkien omistajien allekirjoittaa hakemus tai vaihtoehtoisesti mukaan tulee liittää valtakirja kaikilta omistajilta.

Rekisteristä poistoa koskevaan hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat soveltuvin osin:

  • Rekisterömistodistus
  • Mahdollinen valtakirja tai muu asiakirja (esim. ulkomaalaisen yrityksen tai yhdistyksen kohdalla kaupparekisteriote), josta hakemuksen allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeus selviää.
  • Jos hakijana on kuolinpesä, voi kuolinpesä toimia hakijana. Liitteenä tulee silloin olla kopio perukirjasta (tai virkatodistukset) kuolinpesän osakkaiden selvittämiseksi. Kuolinpesän osakkaat määräävät yhdessä pesän omaisuudesta.
  • Jos hakijana on konkurssipesä, voi pesänhoitaja toimia hakijana. Liitteenä tulee silloin olla määräyskirja tai ote tuomioistuimen pöytäkirjasta, josta käy ilmi konkurssipesän pesänhoitajan määrääminen.
  • Jos hakija on edunvalvonnassa, voi edunvalvoja toimia hakijana. Liitteenä tulee silloin olla todistus edunvalvonnan määräämisestä.