Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Henkilöliikenteen kuljetuspalvelun tarjoajat ilmoittavat muutostiedot kaikissa tapauksissa sähköisellä lomakkeella Traficomin ylläpitämässä NAP-palvelussa.

Ilmoitettavia muutoksia ovat palvelun aloittaminen, lopettaminen ja olennaiset muutokset esimerkiksi reitin pysäkkeihin, vuoron aikatauluihin tai ajopäiväkalenteriin liittyen. Muutokset on ilmoitettava NAP:ssa viimeistään 60 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. (Pandemian aikana määräaika on poikkeuksellisesti 5 päivää, laki liikenteen palveluista 179a§)

Traficom toimittaa lomakkeella ilmoitetut muutosilmoitukset eteenpäin viranomaisille, jotta ne voivat tarvittaessa reagoida palvelutason muutokseen. Viranomaisen järjestämän sopimusliikenteen muutoksista tilaaja ja liikennöitsijä sopivat keskenään, eikä erillistä ilmoitusta tarvitse tehdä NAP-palveluun.

Miten muutostiedot ilmoitetaan?

Säännöllisen henkilöliikenteen muutosilmoituksen tekee liikenteenharjoittaja. Lomakkeella ilmoittamisesta ei peritä käsittelymaksua eikä koneluettavan rajapinnan käytöstä saa periä maksua Traficomilta. 

Tarkista ensin, mikä vaihtoehto koskee sinua:

Kun sinulla on NAP tunnukset, toimi seuraavasti:

2

Varmista, että palveluntuottajatietosi löytyvät NAP:sta.

Ilmoitus tehdään palveluntuottajan (yrityksesi) nimissä. Mikäli et ole vielä luonut NAP:iin uutta palveluntuottajaa ja kirjannut perustietoja yrityksestäsi, lisää uusi palveluntuottaja.

3

Klikkaa oikeasta yläkulmasta Valikko-painiketta

NAP:iin kirjautumisen jälkeen oikeasta ylänurkasta Valikko-painiketta klikkaamalla tulee näkyviin valinta ”Säännöllisen henkilöliikenteen muutosilmoitus”

5

Tallenna ja lähetä ilmoitus

Mikäli haluat jatkaa ilmoituksen viimeistelyä myöhemmin, voit myös tallentaa ilmoituksen luonnoksena. 

Tavoitteena muutosten tunnistaminen automaattisesti rajapinnoista

Muutostietoja koskeva suositus päivitettiin 13.7.2018 siten, että muutostiedoista pyydetään ilmoittamaan kaikissa tapauksissa sähköisen lomakkeen avulla NAP:ssa.

Viranomaisten kannalta tärkeiden muutosten tunnistaminen automaattisesti suoraan palveluntarjoajien koneluettavista reitti- ja aikataulurajapinnoista on osoittautunut erittäin haastavaksi. Jatkamme kehitystyötä muutosten tunnistamiseksi, mutta kehitystyön onnistumisesta ja tarkasta aikataulusta ei ole vielä varmuutta.

NAP:ssa tehtävällä lomakeilmoituksella varmistetaan, että viranomainen voi tarvittaessa reagoida palvelutason muutoksiin. Asiakkaan ja viranomaisen kannalta herkimpiä tilanteita ovat mm. liikenteen lakkauttamiset tai merkittävät muutokset aikatauluissa, etenkin silloin, kun kyseiset linjat tai vuorot ovat palvelleet koululais- tai työmatkaliikennettä. Lomakeilmoitusten kautta pystymme kehitysvaiheessa myös seuraamaan paremmin, miten kattavasti muutostiedot ovat tunnistettavissa koneluettavista rajapinnoista.

Miten viranomainen voi tarkastella muutostietoja?

Traficom toimittaa NAP-palveluun tulleet muutosilmoitustiedot viranomaisille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. 

NAP-palveluun tulleita muutostietoja 
ei luovuteta muille kuin viranomaisille, sillä Traficomilla ei ole laissa määriteltyä tehtävää avata markkinaehtoisen liikenteen muutostietoja koostettuna tietona, vapaasti käytettäväksi. Suunniteltua tarjontaa koskevien tietojen voidaan katsoa kuuluvan myös joiltain osin liike- ja ammattisalaisuuden piiriin. Lisäksi NAP:iin ilmoitettujen rajapintojen käyttöehdot voivat myös käytännössä estää tiedon jakamisen koostettuna julkisesti. 

Pyydämme toimijoita huolehtimaan, että muutostiedot ovat myös asiakkaiden ja tiedon hyödyntäjien saatavissa riittävän ajoissa esimerkiksi palveluntarjoajan nettisivuilla tai rajapinnoissa.