Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilmoittautuminen ilmailun ilmoituksenvaraiseksi koulutusorganisaatioksi (DTO)

Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio (DTO) voi antaa koulutusta yksimoottorisilla lentokoneilla ja helikoptereilla kevyiden ilma-alusten (LAPL) sekä yksityislentäjän lupakirjaa (PPL) varten. Lisäksi DTO voi antaa koulutusta lupakirjoihin liittyviä yksimoottoristen ilma-alusten tyyppi-, luokka- ja yölentokelpuutuksia varten sekä taitolentokoulutusta ja hinauslentokoulutusta.

Edellytykset ilmoituksenvaraiselle koulutusorganisaatiolle

1: Koulutusorganisaation henkilöstö

Ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla on oltava vastuullinen edustaja sekä koulutuspäällikkö. Halutessaan sama henkilö voi hoitaa sekä vastuullisen edustajan että koulutuspäällikön tehtäviä. Mikäli koulutusorganisaatio toimii useammalla lentopaikalla, jokaisella lentopaikalla on oltava apulaiskoulutuspäälikkö, joka vastaa kyseisen lentopaikan lentokoulutuksesta. Organisaatiolla on myös oltava toiminnan laajuuteen nähden riittävä määrä teoria- ja lennonopettajia.

2: Käytettävät tilat ja lentopaikat

Ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla on oltava käytettävissään riittävät tilat teoriaopetuksen järjestämiseen. Lentokoulutus on tapahduttava organisaation Traficomille ilmoittamalta lentopaikalta matkalentojen määräkenttiä lukuunottamatta.

3: Käytettävät ilma-alukset

Lentokoulutus on annettava ilma-aluksella, jossa on kaksoisohjaimet oppilaan ja lennonopettajan käytettäväksi. Ilma-aluksen on oltava myös asianmukaisesti vakuutettu koulutustoiminta huomioiden. Myös ilma-aluksen lentokelpoisuustodistuksen on oltava voimassa ilmoitusta jätettäessä.

Tietyissä tapauksissa koulutukseen on mahdollista käyttää myös EASA -liite I -ilma-alusta erillishyväksynnällä.

Lisätietoa erillishyväksynnästä.

4: Sisäinen valvonta

Ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla on oltava turvallisuuspolitiikka ja sen on toteutettava sisäistä valvontaa sekä poikkeamien käsittelyä. Tarkemmat vaatimukset turvallisuuspolitiikalle löydät Komission asetuksen 1178/2011 kohdasta DTO sekä sitä koskevasta AMC:stä.