Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kansallinen harrasteilmailun koulutusorganisaatio

Kansallinen harrasteilmailun koulutusorganisaatio voi antaa teoria- ja lentokoulutusta EU -sääntelyn ulkopuolelle jääviä lupakirjoja (esim. UPL ja APL) ja niihin liittyviä kelpuutuksia varten. Kansalliseksi harrasteilmailun koulusorganisaatioksi ilmoittaudutaan lomakkeella LU3152.

Edellytykset kansallisille harrasteilmailun koulutusorganisaatioille

1: Koulutusorganisaation henkilöstö

Harrasteilmailun koulutusorganisaatiolla on oltava vastuullinen johtaja ja koulutuspäällikkö sekä päälennonopettajat kutakin ilma-alusryhmää varten. Halutessaan sama henkilö voi hoitaa sekä koulutuspäällikön että päälennonopettajan tehtäviä. Organisaatiolla on myös oltava toiminnan laajuuteen nähden riittävä määrä teoria- ja lennonopettajia.

2: Käytettävät tilat ja lentopaikat

Harrasteilmailun koulutusorganisaatiolla on oltava käytettävissään riittävät huonetilat teoriaopetuksen järjestämiseen. Lentokoulutus on tapahduttava hyväksytyltä lentopaikalta. Traficom voi myös antaa erillishyväksynnän muun kuin hyväksytyn lentopaikan käyttämiseen mikäli kyseinen paikka katsotaan soveltuvaksi lentokoulutukselle. 

3: Käytettävät ilma-alukset

Peruslentokoulutus annetaan maalaskutelineellä varustetulla ilma-aluksella, jossa on kaksoisohjaimet oppilaan ja lennonopettajan käytettäväksi. Ilma-aluksen on oltava myös asianmukaisesti vakuutettu koulutustoiminta huomioiden. Tarkemmat tiedot koulutukseen käytettävän ilma-aluksen vaatimuksista löydät ilmailumääräyksestä TRG M1-7 tai kysymällä Traficomista.

4: Koulutusohjelmat

Kansallisella harrasteilmailun koulutusorganisaatiolla on oltava koulutusohjelma jokaista organisaatiossa tarjottavaa koulutusta varten. Koulutusohjelmat toimitetaan Traficomille ilmoittautumislomakkeen liitteenä ja ohjelmille annetaan erillinen hyväksyntä. Jos koulutusohjelma on hyväksytty käyttöön aiemmin, riittää että ilmoituslomakkeessa viitataan aiemmin hyväksyttyyn koulutusohjelmaan. 

5: Sisäinen valvonta

Harrasteilmailun koulutusorganisaation on toteutettava sisäistä valvontaa ja poikkeamien käsittelyä. Vaatimukset sisäiselle valvonnalle löydät ilmailumääräyksestä TRG M1-7.

Sähköinen asiointi

Ilmainen