Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kuorma- ja linja-autojen ja niiden perävaunujen jarrujärjestelmien korjaus

Kuorma- ja linja-autojen ja niiden perävaunujen jarrujärjestelmien korjaukseen liittyvien lupien edellytykset sekä hakemukset.

Korjaamolupien hakeminen

Lupia luvanvaraisen korjaamon toimintaan voi hakea Traficomista sähköisillä lomakkeilla. Lomakkeet täytetään sähköisesti ja niihin liittyvät asiakirjat voidaan myös lähettää sähköisessä muodossa hakemuksen liitteenä.

Luvan- ja ilmoituksenvaraisten korjaamoiden luvat ja ilmoitukset ovat toimipaikkakohtaisia.

Luvanvaraisen korjaamon vuosimaksu on 120 €/lupa ja ilmoituksenvaraisen korjaamon 60 €/ilmoitus.

A-lupa

A-luvan haltijalla on oikeus suorittaa kaikkia jarrujärjestelmiin säätölaitteineen liittyviä korjaus-, huolto-, säätö- ja muutostoimenpiteitä sekä ajoneuvoyhdistelmien jarrusovituksia.

B-lupa

B-luvan haltijalla on oikeus suorittaa jarrujärjestelmien korjaus-, huolto- ja säätötoimenpiteitä, mutta ei kuiitenkaan jarrujen sovitus- ja muutostöitä eikä lukkiutumattomien jarrujärjestelmien ja sähköjarrujärjestelmien säätölaitteisiin liittyviä huolto- ja korjaustöitä. B-luvan haltijalla on kuitenkin oikeus vaihtaa kuorman tunteva jarruvoiman säädin ja säätää se ajoneuvon valmistajan antamien ohjearvojen mukaisesti.

1

Luvan saamisen edellytykset

 • Hakija on merkitty yritys- ja yhteisötietojärjestelmään
 • Hakijalla on käytettävissään asennus- ja korjaustoiminnassa tarvittavat asianmukaiset työtilat (jarrujen korjaukset tulee voida suorittaa sääolosuhteista riippumatta)
 • Hakijalla on käytettävissään asennus- ja korjaustoimintaa varten riittävän ammattitaitoinen henkilöstö
 • Hakijalla on käytettävissään toiminnan harjoittamiseen vaadittava laitteisto
2

Asennus- ja korjaustyöstä vastuullinen henkilö

Jarrujärjestelmiä koskevista töistä vastaavalla henkilöllä on oltava tehtävään soveltuva vähintään tekniikan ammattikorkeakoulututkinto tai teknikkotasoinen tutkinto sekä työkokemusta alalta taikka vähintään viiden vuoden työkokemus työnjohtotehtävistä tai autonasentajan tehtävistä sellaisessa auto- tai perävaunukorjaamossa, jolla on ajoneuvolain 180 §:ssä tarkoitettu lupa. Vastuullisen henkilön on lisäksi oltava todistettavasti käytännössä perehtynyt raskaiden ajoneuvojen jarrujärjestelmien rakenteeseen ja korjaukseen. Lisäksi A-lupaa varten hänen on oltava suorittanut ajoneuvoyhdistelmän jarrujen riittävän kattava sovittamiskurssi.

3

Hakemuksen pakolliset liitteet

Kopiot vastuuhenkilön koulutus- ja työtodistuksista.

4

Vaadittavat laitteet ja varusteet

 1. Jarrurumpujen koneistukseen tarvittavat työstökoneet (A- ja B-luvat)
 2. Jarrurumpujen ja kitkapalojen keskinäiseen sovittamiseen tarvittavat laitteet  (A- ja B-luvat)
 3. Jarrutushidastuvuuden mittauslaite (A-lupa)
 4. Jarrudynamometri (jos mittaus perustuu tietokonepohjaiseen tiedonkeruuseen, ei 3)-kohdassa tarkoitettua jarruhidastuvuuden miitauslaitetta tarvita) (A-lupa)
 5. Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän testaukseen soveltuva laite (A-lupa)
 6. Jarruviiveiden mittauslaite (A-lupa)
 7. Kitkapalojen niittauslaite (A- ja B-luvat)
 8. Pyörä- tai akselipainovaaka (A-lupa)
 9. Riittävät mittausvälineet, sisältäen myös paineilmajärjestelmän jarrupaineiden mittauslaitteet (A- ja B-luvat)
 10. Riittävät jarrujen korjauksessa tarvittavat muut yleis- ja erikoistyökalut sekä tarpeelliset nostolaitteet (A- ja B-luvat)
5

Alihankintatyöt

Alihankkijalla suoritettavia töitä voivat olla jarrurumpujen koneistus, jarrudynamometrimittaukset tai akselipainomittaukset. Alihankintana suoritettavista töistä on oltava alihankintasopimus hakemuksen liitteenä.

Kuorma- ja linja-autojen sekä niiden perävaunujen jarrujärjestelmän korjaus

Vastuuhenkilön selvitys tiloista ja laitteista