Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Liikematkustaja: tee valitus myöhästyneestä tai peruutetusta junamatkasta

Jos kotimaan kaukoliikenteen junamatka Suomessa viivästyy vähintään 60 minuuttia, sinulla voi olla oikeus huolenpitoon ja korvaukseen lipun hinnasta. Voit myös valita lipun hinnan palautuksen tai matkan uudelleenreitityksen. Neuvomme tällä sivulla valituksen tekemisessä ja oikean viranomaisen valinnassa.

VALITSE OIKEA VIRANOMAINEN

Suomessa valituksia käsittelee kaksi eri tahoa. Oikea viranomainen riippuu siitä oletko kuluttaja vai liikematkustaja. 

Olet kuluttaja, jos matkustat vapaa-ajalla ja maksat matkan itse. Ota tällöin yhteyttä kuluttajaneuvontaan (Ulkoinen linkki). Kuluttajan valituksen ratkaisee kuluttajariitalautakunta. 

Olet liikematkustaja, jos matkustat esimerkiksi työn vuoksi ja matkan maksaa työnantaja tai vastaava muu taho. Tällöin oikea viranomainen on Traficom. 

Ongelmatilanteissa ota aina ensin yhteyttä rautatieyritykseen

Tee valitus esimerkiksi rautatieyrityksen nettisivuilla mahdollisimman pian mutta kuitenkin viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa tapahtumasta.

Ennen valituksen tekemistä, tutustu oikeuksiisi eri tilanteissa

Huomaathan, että voit tehdä Traficomille valituksen vain kotimaan kaukoliikenteen ja lähijunaliikenteen junan viivästymisestä tai peruuntumisesta. Lähijunaliikennettä junamatkustajan oikeudet koskevat kuitenkin vain osittain.

Junamatkustajan oikeuksia koskevaa asetusta ei sovelleta lainkaan Suomen ja Venäjän väliseen liikenteeseen. 

Katso lisätietoja kohdasta: Lähijunaliikenteen tiettyjä yhteysvälejä, Venäjän liikennettä ja historiallisia rautatieliikenteen palveluita koskevat poikkeukset.

Näin teet valituksen

1: Ota ensin yhteyttä rautatieyritykseen

Jos esimerkiksi saapumisesi lopulliseen määräpaikkaan viivästyy vähintään 60 minuuttia, ota aina ensin yhteyttä rautatieyritykseen. Tee valitus esimerkiksi rautatieyrityksen nettisivuilla mahdollisimman pian mutta kuitenkin viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa tapahtumasta, jota se koskee.

2: Odota rautatieyrityksen vastaus

Valituksen vastaanottavan rautatieyrityksen on kuukauden kuluessa joko annettava perusteltu vastaus tai perustelluissa tapauksissa ilmoitettava matkustajalle, että tämä saa vastauksen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua valituksen vastaanottamispäivästä. 

Valitustenkäsittelymenettelyyn liittyvien yksityiskohtaisten tietojen on oltava yleisön saatavilla ja myös vammaisille henkilöille ja liikuntarajoitteisille henkilöille. Näiden tietojen on oltava saatavilla pyynnöstä vähintään sen jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä, jossa rautatieyritys harjoittaa toimintaansa.

3: Valitse oikea viranomainen

Jos valitus rautatieyritykselle ei tuota toivottua tulosta, voit ottaa yhteyttä matkustajan oikeuksia valvovaan viranomaiseen. Varmista, että lähetät valituksesi oikealle viranomaiselle.

Suomessa valituksia käsittelee kaksi eri tahoa. Oikea viranomainen riippuu siitä, oletko kuluttaja vai liikematkustaja. 

Pääsääntönä on, että olet kuluttaja, jos matkustit vapaa-ajalla ja maksoit matkan itse. Pyydä tällöin neuvoa kuluttajaneuvonnasta (Ulkoinen linkki). Kuluttajan valitukset ratkaisee kuluttajariitalautakunta.

 

4: Traficom käsittelee liikematkustajan valituksen

Liikematkustaja voi tehdä valituksen Traficomille sähköpostitse. Lähetä valituksesi osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi.

Jos et voi lähettää valitusta sähköpostilla, lähetä valitus Traficomille postitse osoitteeseen: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom PL 320 00059 TRAFICOM

Liitä mukaan kirjeenvaihto rautatieyrityksen kanssa, kopio lipusta sekä muut tarpeellisiksi katsomasi liitteet ja tiedot.

Jos viestisi sisältää arkaluonteista, salassa pidettävää tai muutoin sensitiivistä sisältöä tai henkilötunnuksen, kannattaa käyttää Traficomin turvasähköpostia.

5: Traficom neuvoo ja voi antaa suosituksen

Traficom antaa neuvontaa, arvioi asian ja voi antaa tarvittaessa suosituksen liikematkustajan tekemään valitukseen.

EU-asetus junamatkustajan oikeuksista

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2021/782 sovelletaan 7.6.2023 alkaen. Sen 6 artiklan 4 kohtaa sovelletaan kuitenkin 7.6.2025 alkaen. 

Linkki EU:n sivuille