Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Voit hakea lupaa poiketa auton tai perävaunun rakenteen muuttamista koskevista vaatimuksista, jos sinulla on jokin erityinen syy tehdä tätä mittavampi muutos. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että poikkeus ei lisää turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle aiheutuvaa riskiä vähäistä enempää eikä vääristä kilpailua.

Voit muuttaa auton tai perävaunun rakennetta ilman poikkeuslupaa auton ja sen perävaunun rakenteen muuttamisesta annetun määräyksen, jäljempänä rakennemuutosmääräys (Ulkoinen linkki), mukaisesti. Kaikki muutokset on ensisijaisesti pyrittävä tekemään edellä mainitun rakennemuutosmääräyksen mukaisesti. 

Rakennemuutosta koskeva poikkeuslupa voidaan myöntää vain erityisestä syystä. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että poikkeus ei lisää turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle aiheutuvaa riskiä vähäistä enempää eikä vääristä kilpailua.

Näin haet poikkeuslupaa

Voit hakea poikkeuslupaa auton tai perävaunun rakenteen muuttamista koskevista vaatimuksista pdf-lomakkeella C422 . Liitä pdf-lomake C422 sähköiseen hakemuslomakkeeseen C408 (Ulkoinen linkki). Laadi poikkeuslupahakemus huolellisesti, koska päätös tehdään hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Huomioi, että poikkeuslupapäätöksestä peritään 400 euron maksu riippumatta siitä onko päätös myönteinen tai kielteinen.

Asiaan liittyvät säädökset

  • 17 § (Lupa poiketa energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamista sekä ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja varusteita koskevista vaatimuksista)